Länkstig

Ernst Thoutenhoofd

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A2 170
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ernst Thoutenhoofd

Ernst studerade sociologi vid Durham universitet i England. Han var tidigare anställt vid Durham, Central Lancashire och Edinburgh universitet i storbritannien (1989-2006), samt kungliga nederländerna vetenskapsakademin (2006-2010) och Groningen universitetet (2009-2013) i Nederländerna. Nu delar han sin tid lika mellan Göteborgs och Stockholms universitet.

Ernst är vetenskapliga ledaren och programkoordinatorn för det internationella masterprogrammet i pedagogiskt forskning (IMER). Hans huvudsakliga forskningsintresse är den sociologiska förståelsen av utbildningssystemet. Nyligen publicerade publikationer har försökt beskriva frågor i den sociala konstruktionen av dövhet, ovälkommet beteende och ADHD, särskilt i relation till specialpedagogik och inkluderande pedagogik.

För en fullständig publikationslista, se webbsidan på engelska.

"The possibility of variation lies in variety and not in the sufficiently probable chance of there being exemplars among a large number of individuals that distinguish themselves as being particularly innovative." —Niklas Luhmann, Theory of Society Vol.1 p.263