Länkstig

Erik Malmqvist

Universitetslektor

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J504
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för filosofi, lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J504
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Erik Malmqvist

Jag är universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet sedan augusti 2018 och docent i medicinsk etik sedan 2013. Jag har tidigare varit lektor/junior lektor vid Linköpings universitet (2012-2018) samt postdoc vid Université Paris Descartes (2010-2012) och Karolinska institutet (2009-2010). Disputerade vid Linköpings universitet 2008 på en avhandling om etik och reproduktionsteknologi.

Forskning Min forskning befinner sig huvudsakligen i gränslandet mellan tillämpad etik och politisk filosofi. Jag är särskilt intresserad av etiska frågor som rör hälso- och sjukvård, medicinsk forskning och folkhälsa. Exempel på frågor som min forskning berör:

  • Är det moraliskt acceptabelt att erbjuda människor pengar i utbyte mot att de donerar en njure?
  • Vad (om något) är moraliskt problematiskt med att testa nya läkemedel på människor i låg- och medelinkomstländer med begränsad tillgång till vård?
  • Vad innebär det att exploatera (utnyttja) en annan människa? Och varför är exploatering moraliskt fel?

Mitt senaste forskningsintresse är de värdeutmaningar som uppstår när samhället försöker få bukt med det växande problemet med antibiotikaresistens. Aktiv vid Centrum för antibiotikaresistensforskning sedan 2018.

Undervisning Jag undervisar på grundkursen och fördjupningskursen i praktisk filosofi. Tidigare erfarenhet från undervisning inom praktisk och teoretisk filosofi samt medicinsk etik.

Mer information Erik på Academia.edu Erik på Twitter