Länkstig

Marco Tiozzo

Universitetslektor, adjungerad

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Marco Tiozzo

Forskning

I min avhandling Moral Disagreement and the Significance of Higher-Order Evidence (2018) försvarar jag uppfattningen att moralisk kunskap är förenlig med moralisk oenighet. Mina forskningsintressen är främst kunskapsteori, metaetik, digital etik och litteraturfilosofi.

Undervisning

VT14 Argumentationsanalys. Grundkursen i praktisk filosofi. VT14 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

HT14 Argumentationsanalys. Grundkursen i praktisk filosofi. HT14 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

HT15 Moral Disagreement. Avancerad nivå praktisk filosofi.

HT15 Lärarproffesionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare. Lärarprogrammet.

VT16 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

VT16 Lärarproffesionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare. Lärarprogrammet.

HT17 Filosofi för gymnasielärare

Presentationer

Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar, filosofidagarna i Linköping 14 juni 2015.

The Equal Weight View and the Problem of Skepticism, workshop on the Epistemology of Disagreement i Köpenhamn 20 november 2015.

Literature, Moral Knowledge, and Skepticism, graduate workshop on Fiction and Philosophy, Lund 15 april 2016.

Moral Disagreement and the Problem of Skepticism, workshop: Normative Disagreement, Oslo 1 juni 2016.

Moral Realism and the Epistemological Argument from Disagreement, workshop, Brown University 25 april 2017.

Level-Splitting: A Happy Compromise Between Conciliatory and Steadfast Views?, filosofidagarna i Uppsala 26 augusti 2017.

Level-Splitting: A Happy Compromise Between Conciliatory and Steadfast Views? Summer school, Cologne 4 oktober 2017.

Oenighet i filosofi: Epistemologiska perspektiv. Ämnets dag, Göteborgs Universitet 31 oktober 2017.

Sakkunniggranskade tidskriftsartiklar

Tiozzo, Marco. (2023). ”Menardparadoxen”. Filosofisk Tidskrift (1).

Ott, Torbjörn och Tiozzo, Marco. (2022). ”Digital Media Ethics: Benefits and Challenges in School Education”. International Journal of Mobile and Blended Learning. doi: 10.4018/IJMBL.304459.

Tiozzo, Marco. (2022). “Explaining Higher-Order Evidence”. Acta Analyctica. doi:/10.1007/s12136-022-00522-3.

Tiozzo, Marco och Ott, Torbjörn. (2021). Recension – ”Charles Ess: Digital Media Ethics. Tidskrift för politisk filosofi 25:86-91.

Tiozzo, Marco. (2021). Recension – “Richard Rowland: Moral Disagreement”. Ethical Theory and Moral Practice 24 (4):1053-1055.

Tiozzo, Marco. (2021). Recension – ”Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes”. Filosofisk tidskrift 48 (1):52-59.

Eriksson, John och Tiozzo, Marco. (2021). “Moral Judgments, Cognitivism and the Dispositional Nature of Belief: Why Moral Peer Intransigence is Intelligible.” Philosophia 49 (4):1753-1766.

Tiozzo, Marco. (2020). ”Osynlighet, moralisk dimma och behovet av nätetik i skolan”. Svenskläraren 2.

Tiozzo, Marco. (2019). “Nätetik: perspektiv och utmaningar för skolan”. Pedagogiska Magasinet 4.

Tiozzo. Marco. (2019). ”Om betydelsen av evidens av högre ordning”. Filosofisk tidskrift 40 (1):16-24.

Tiozzo, Marco. (2019). “The Level-Splitting View and the Non-Akrasia Constraint”. Philosophia 47. (3):917-923.

Tiozzo, Marco. (2016). ”Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar”. Filosofisk tidskrift 37 (2):24-34.

Eriksson, J. and Tiozzo, M. (2016). “Matters of Ambiguity: Faultless Disagreement, Relativism and Realism”. Philosophical Studies 173 (6):1517-1536.

Tiozzo, Marco. (2011). ”Kan böcker vara moraliska eller omoraliska”. Filosofisk tidskrift 32 (4):18-26.

Tiozzo, Marco. (2011). ”Om fiktion och verklighet.” Filosofisk tidskrift 32 (1):18-30.

Sakkunniggranskade bokkapitel

Tiozzo, Marco. (2020). “Peer Disagreement and the Limits of Higher-Order Evidence” i Klenk, M. (ed.) Higher-Order Evidence and Moral Epistemology. New York: Routledge.

Läromedel

Ott, Torbjörn & Tiozzo, Marco. (2022). Digital etik i skolan. Studentlitteratur.

Debattartiklar

Tiozzo, Marco. (2022). ”Inför distansundervisning igen så kan småsjuka elever delta hemifrån”. GP, 24 januari.

Tiozzo, Marco och Swenson, Marcus. (2021). Öppet brev till skolverket: ”Det finns ingen ursäkt”. Skolvärlden.

Tiozzo, Marco. (2019). ”Nätetik innefattar betydligt mer än att hålla en god ton på internet”. Skolvärlden.

Pedagogiska presentationer

Tiozzo, Marco. Nätetik, nya perspektiv och utmaningar för skolan. Professionsutveckling och ledarskap – i en digital tidsålder. Framtidens lärande väst. Trollhättan 14-15 februari 2020.

Tiozzo, Marco och Ott, Torbjörn. Att undervisa i digital etik i skolan. PopUpDig, 20 juni, Göteborg 2022.

Radio

Filosofiska rummet: Läsvärt om fiktionens betydelse för filosofin. P1, 24/4/2016.

sverigesradio.se/sida/avsnitt/710271

Kropp och Själ: Läsning som läker. P1, 11/7/2017.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/917193?programid=1272

Övrigt

Modern filosofi 2/2017: "Gör litteraturen oss moraliska?" (fråga filosofen).