Länkstig

Marco Tiozzo

Universitetslektor, adjungerad

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Marco Tiozzo

Forskning

Min forskning är inriktad på den kunskapsteoretiska betydelsen av moralisk oenighet. En vanlig uppfattning i debatten är att moralisk oenighet ger stöd åt moralisk skepticism. I min avhandling Moral Disagreement and the Significance of Higher-Order Evidence försvarar jag uppfattningen att moralisk kunskap är förenlig med moralisk oenighet.

Vid sidan av epistemologi och metaetik intresserar jag mig även för religionsfilosofi, litteraturfilosofi och filosofiska frågor angående livets mening.

Undervisning

VT14 Argumentationsanalys. Grundkursen i praktisk filosofi. VT14 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

HT14 Argumentationsanalys. Grundkursen i praktisk filosofi. HT14 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

HT15 Moral Disagreement. Avancerad nivå praktisk filosofi.

HT15 Lärarproffesionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare. Lärarprogrammet.

VT16 Religionsfilosofi. Grundkursen i praktisk filosofi.

VT16 Lärarproffesionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare. Lärarprogrammet.

HT17 Filosofi för gymnasielärare

Presentationer

Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar, filosofidagarna i Linköping 14 juni 2015.

The Equal Weight View and the Problem of Skepticism, workshop on the Epistemology of Disagreement i Köpenhamn 20 november 2015.

Literature, Moral Knowledge, and Skepticism, graduate workshop on Fiction and Philosophy, Lund 15 april 2016.

Moral Disagreement and the Problem of Skepticism, workshop: Normative Disagreement, Oslo 1 juni 2016.

Moral Realism and the Epistemological Argument from Disagreement, workshop, Brown University 25 april 2017.

Level-Splitting: A Happy Compromise Between Conciliatory and Steadfast Views?, filosofidagarna i Uppsala 26 augusti 2017.

Level-Splitting: A Happy Compromise Between Conciliatory and Steadfast Views? Summer school, Cologne 4 oktober 2017.

Oenighet i filosofi: Epistemologiska perspektiv. Ämnets dag, Göteborgs Universitet 31 oktober 2017.

Publikationer

Tiozzo, M. 2011. Om fiktion och verklighet, Filosofisk tidskrift, nr. 1. Tiozzo, M. 2011. Kan böcker vara moraliska eller omoraliska? Filosofisk tidskrift, nr. 4.

Tiozzo, M. 2016. Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar, Filosofisk tidskrift nr. 2.

Eriksson, J. & Tiozzo, M. 2016. Matters of Ambiguity: Faultless Disagreement, Relativism and Realism. Philosophical Studies 173 (6):1517-1536.

Tiozzo, M. kommande. The Level-Splitting View and the Non-Akrasia Constraint. Philosophia.

Tiozzo, M. kommande. Om betydelsen av evidens av högre ordning. Filosofisk tidskrift.

 

Radio

Filosofiska rummet: Läsvärt om fiktionens betydelse för filosofin. P1, 24/4/2016.

sverigesradio.se/sida/avsnitt/710271

Kropp och Själ: Läsning som läker. P1, 11/7/2017.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/917193?programid=1272

Övrigt

Modern filosofi 2/2017: Gör litteraturen oss moraliska? (fråga filosofen).