Länkstig

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Affilierad professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Ulfsdotter Eriksson

YLVA ULFSDOTTER ERIKSSON, professor i sociologi

Disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad. Befordrades år 2014 till docent och år 2021 till professor i sociologi. Är även verksam vid Linneuniversitetet på Inst. för Samhällsstudier.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ylva_Ulfsdotter_Eriksson

Pågående forskningsprojekt

Uppfattningar om yrken och yrkesstatus – mekanismer för polarisering av den yrkesmässiga strukturen (2017-2020) studerar bl.a. hur yrkesstatus har förändrats över tid. Projektet är delvis en replikering av forskningsprojektet ”Uppfattningar om yrkesstatus” (2001-2005) och ingår i forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden som finansieras av Forte, leds av professor Tomas Berglund.

Visualising and measuring the role of Industrial Relations in Addressing Gender Equality (VIRAGE) (2020-2022). Finansierat av EU-kommisionen, (DG Employment, Social Affairs and Inclusion). Leds av CEPS (Brussels). https://www.ceps.eu/ceps-projects/virage/

Tidigare forskningsprojekt

Individuell lönesättning från policy till praktik (2016-2018). Tillsammans med professor Bengt Larsson och Petra Adolfsson, Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (EESDA) (2018-2019). Mer information finns på: https://celsi.sk/en/projects/detail/28/eesda-enhancing-the-effectiveness-of-social-dialogue-articulation-in-europe/

Standardisering av HR Under 2011 påbörjade det internationella standardiseringsorganet ISO ett arbete med att skapa standards för HRM. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute, som organiserar arbetet. Ulfsdotter Eriksson följer sedan år 2012 den svenska kommittén, TK562, Human Resource Management. Projektet finansieras f.n. genom stipendium.

Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering? analyserade Arbetsförmedlingens yrkesinformerande material i genus- och klassperspektiv. (Forte).

Erfarenhet av yrkesstatus (2006-2010). I forskningsprojektet studerades hur yrkesutövare i lågstatusyrken förhåller sig till sina yrken avseende t.ex. yrkesidentitet, attityder till arbete, kompetens och kvalifikationer. (Vetenskapsrådet)

Uppfattningar om yrkesstatus (2001-2006). Avhandlingen skrevs inom ramen för projektet ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av uppfattningar och föreställningar om yrken” (Riksbankens Jubileumsfond).

Undervisning och handledning Undervisar huvudsakligen inom HR och Labour Relations på Personalvetarprogrammet och Master i Strategisk HRM & Labour Relations. Har tidigare undervisat på kurser i bland annat Organisationsteori och ledarskap, Socialpsykologi, Sociologiska teorier och metoder, Samhällsvetenskapliga metoder och Arbete och arbetsliv. Handledningsuppdrag och examination av kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan, uppdrag mm

• Programansvarig, Master i Strategisk HRM & Labour Relations (2017-2020) • Associate board, Work, Employment and Society (WES), 2019-2021 • Föreståndare Centrum för Global HRM (CGHRM) 2014-2017 • Research Network 17, Work, Employment and Industrial Relations, Europeiska Sociologförbundet (ESA). Ledamot 2015-2017 • Sveriges Sociologförbund (SFF), ledamot (suppleant) 2014-2016, (Ledamot) 2016-2018 • Koordinator nätverket HIER (Forte), 2013-2017 • Gender & Society, ledamot redaktionskommittén för tidskriften 2013-2015 • Proprefekt, utbildningsansvarig, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap 2013-2014 • Programsamordnare för Personalvetarprogrammet 2009-2013 • Sveriges HR-förening, Region Västra, ledamot styrelse 2009-2014 • Ledamot institutionsstyrelse, Sociologiska institutionen (2007-2012) • Jämlikhetsombud, Sociologiska institutionen (2008-2009)

Utmärkelser • Magnus Söderström-priset för betydande insatser för HR i Sverige, 2015 • Torgny Segerstedt-priset for bästa artikel i Sociologisk Forskning. 2014, tillsammans med Christel Backman.