Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F413
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Ulfsdotter Eriksson

YLVA ULFSDOTTER ERIKSSON, filosofie doktor och docent i sociologi och disputerade år 2006 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Yrke, status och genus. En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad.

Forskningen är inriktad mot arbetslivsfrågor med fokus på yrkes- och professionssociologi, samt organisation och HR.

Pågående forskningsprojekt 1) Uppfattningar om yrken och yrkesstatus – mekanismer för polarisering av den yrkesmässiga strukturen (2017-2020) Inom forskningsprogrammet Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden (2017-2022) studeras hur yrkesstatus har förändrats över tid samt om ökad polarisering på arbetsmarknaden påverkar uppfattningar om yrkesstatus. Projektet är delvis en replikering av forskningsprojektet ”Uppfattningar om yrkesstatus” (2001-2005). Forskningsprogrammet som finansieras av Forte, leds av professor Tomas Berglund. Projektet om yrkesstatus leds av Ulfsdotter Eriksson.

2) Individuell lönesättning från policy till praktik (2016-2018) Projekt studerar genom fallstudier i olika branscher hur lönepolicys och lönekriterier utformas, används, uppfattas och tolkas av löneprocessens olika parter. Detta för att erhålla en teoretisk, systematiskt och komparativt grundad kunskap om hur individuell differentierad lönesättning fungerar i Sverige. Projektet som genomförs 2016-2018 leds av professor Bengt Larsson och medverkar gör även Petra Adolfsson, Företagsekonomiska inst, GU. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

3) Visualising and measuring the role of Industrial Relations in Addressing Gender Equality (VIRAGE) (2020-2022). Funded by the European Commission (DG Employment, Social Affairs and Inclusion). The project is led by the research institute CEPS (Brussels).

Tidigare forskningsprojekt 1) Uppfattningar om yrkesstatus (2001-2006). Avhandlingen skrevs inom ramen för projektet ”Yrkesstatus. En sociologisk studie av uppfattningar och föreställningar om yrken” (Riksbankens Jubileumsfond).

2) Erfarenhet av yrkesstatus (2006-2010). I forskningsprojektet studerades hur yrkesutövare i lågstatusyrken förhåller sig till sina yrken avseende t.ex. yrkesidentitet, attityder till arbete, kompetens och kvalifikationer. (Vetenskapsrådet)

3) Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering? analyserade Arbetsförmedlingens yrkesinformerande material i genus- och klassperspektiv. (Forte)

4) Standardisering av HR Under 2011 påbörjade det internationella standardiseringsorganet ISO ett arbete med att skapa standards för HRM. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute, som organiserar arbetet. Ulfsdotter Eriksson följer sedan år 2012 den svenska kommittén, TK562, Human Resource Management. Projektet finansieras f.n. genom stipendium.

5) Enhancing the Effectiveness of Social Dialogue Articulation in Europe (EESDA) (2018-2019). Projektdeltagare i detta EU-projekt som studerar effektivitet i Social Dialog mellan EU och sociala partners i medlemsstaterna. Projektet leds från CELSI och mer information finns på:

https://celsi.sk/en/projects/detail/28/eesda-enhancing-the-effectivenes…

https://socav.gu.se/digitalAssets/1747/1747699_essda---case-study-for-s…

Undervisning och handledning Undervisar huvudsakligen inom HR och Labour Relations på Personalvetarprogrammet och Master i Strategisk HRM & Labour Relations. Har tidigare undervisat på kurser i bland annat Organisationsteori och ledarskap, Socialpsykologi, Sociologiska teorier och metoder, Samhällsvetenskapliga metoder och Arbete och arbetsliv. Handledningsuppdrag och examination av kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan, uppdrag mm

• Programansvarig, Master i Strategisk HRM & Labour Relations (2017-2020)

• Associate board, Work, Employment and Society (WES), 2019-2021 • Föreståndare Centrum för Global HRM (CGHRM) 2014-2017 • Research Network 17, Work, Employment and Industrial Relations, Europeiska Sociologförbundet (ESA). Ledamot 2015-2017 • Sveriges Sociologförbund (SFF), ledamot (suppleant) 2014-2016, (Ledamot) 2016-2018 • Koordinator nätverket HIER (Forte), 2013-2017 • Gender & Society, ledamot redaktionskommittén för tidskriften 2013-2015 • Proprefekt, utbildningsansvarig, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap 2013-2014 • Programsamordnare för Personalvetarprogrammet 2009-2013 • Sveriges HR-förening, Region Västra, ledamot styrelse 2009-2014 • Ledamot institutionsstyrelse, Sociologiska institutionen (2007-2012) • Jämlikhetsombud, Sociologiska institutionen (2008-2009)  

Utmärkelser • Magnus Söderström-priset för betydande insatser för HR i Sverige, 2015 • Torgny Segerstedt-priset for bästa artikel i Sociologisk Forskning. 2014, tillsammans med Christel Backman.