Bild
Länkstig

Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning

Program
S2REF
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A81H
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och finansieringsaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid interaktion mellan teori och praktik samt vid aktuell utveckling inom digitalisering och hållbarhet.

Om utbildningen

Redovisning och finansiering är avgörande för en ekonomis effektivitet. Starka kompetenser inom både redovisning och finansiering behövs för att förstå samspelet mellan olika finansiella processer under ständigt ändrande förutsättningar, i dagens ökat komplexa samhälle. Vårt program sticker ut genom att erbjuda dessa kompetenser, byggda från en stark forskningsbas kring  hålllbarhetsaspekter. Kunskap i både redovisning och finansiering med ett starkt hållbarhetsperspektiv rustar dig med en högt efterfrågad kunskap och förbereder dig för kvalificerat arbete inom området redovisning och finansiering.

Ett unikt balanserat program med tydlig hållbarhetsprofil

Du kommer få en utbildning som är balanserad mellan ekonomistyrning, externredovisning och finansiering. Ekonomistyrning fokuserar på design och användning av styrsystem utifrån både strategiska och processorienterade perspektiv. Ekonomistyrning påvisar och problematiserar modern informationstekniks roll i prestationsmätning, beslutsfattande, planering och styrning.

Externredovisningskurser behandlar bedömning och värderingsfrågor som företag hanterar i sin finansiella redovisning och vilken betydelse dessa frågor har för användarna av finansiella rapporter.  Finansiella rapporter som kommunikationsmedel avhandlas också. Kurserna i finansiering fokuserar på långsiktigt beslutsfattande med avseende på investeringar, finansiering och riskhantering. Rollen för marknader, information och incitament beaktas också.

Genom föreläsningar och caseuppgifter kommer du utveckla dina kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation, analytisk problemlösning, informationssökning, projekthantering och samarbete i grupp. Du kan specialisera dig inom området redovisning och finansiering eller bredda dina färdigheter med valbara kurser från andra program. 

Möjligheter för interaktion och engagemang

Löpande under programmet kommer du ha möjligheter att relatera teoretisk kunskap till samtida utvecklig i omgivande samhälle. Vi har ofta gästföreläsare, där några erbjuder ett organisatoriskt perspektiv och diskuterar hur olika teori kan kopplas till unika situationer och andra ger en bild av bakgrund, trender och generell utveckling inom området. Du kommer att arbeta med i caseuppgifter och utveckla förmågan att analysera aktuell praxis inom organisationer med stöd av den teori du studerar. Dagens utveckling inom hållbarhet och digitalisering påverkar aktuell praxis inom redovisning och finansiering. Vårt program granskar återkommande dessa utmaningar och ger dig möjligheter att engagera dig i dem.

Internationellt

En internationell atmosfär ger dig möjligheten att uppleva andra kulturer, förbättra dina kommuniceringskunskaper och bygga ett globalt nätverk av vänner. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp.

Du kan även tillbringa tid vid ett av våra partneruniversitet. Mer information om utbytesstudier på detta program finns under rubriken Studier Utomlands.

Vem ska ansöka?

 • Är du en analytisk, noggrann och ihärdig person som vill jobba som konsult, inom revision eller företags ekonomiavdelning?
 • Tycker du om att bygga broar mellan teoretisk och praktisk kunskap?
 • Är du intresserad av kvantitativ analys?

Sök då till masterprogrammet i redovisning och finansiell styrning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Generella förkunskapskrav:

En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, sewww.universityadmissions.se(engelska) ochwww.antagning.se(svenska).

Programspecifika förkunskapskrav:

60 hp i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi, eller 60 hp i nationalekonomi och 30 hp i företagsekonomi, samt en specialisering inom redovisning eller finansiering/finansiell styrning, samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Urval

Grupp 1 (prioriterad)
Grupp 1 är sökande med ett GMAT resultat. Sökande rangordnas baserat på sitt GMAT testresultat. För ytterligare information: minimum GMAT testresultat, sista dag att skriva testet etc.

Det är inte obligatoriskt att skicka in ett GMAT testresultat, men genom att ha ett testresultat som når minimum blir du prioriterad i antagningen. Sökande med testresultat som inte uppnår minimumkravet placeras i urvalsgrupp 2.

Grupp 2 (sekundär)
Grupp 2 är sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng. Sökande rangordnas utifrån de högskolepoäng som är inrapporterade vid sista ansökningsdagen (högst 165 högskolepoäng).

Om flera sökande har samma meritvärde används lottning.

Efter studierna

Efter avslutade studier erhåller du en Ekonomie masterexamen med huvudområdet Accounting and Financial Management

Exempel på arbetsplatser som våra utexaminerade studenter hamnar på är: redovisningsfirmor, finansiella rådgivningsfirmor och ekonomiavdelningar är arbetsplatserna, med roller såsom revisor, controller och finansanalytiker.

Du kommer att rustas för anställning inom en variation av yrken, både i den privata och i den offentliga sektorn. Följande jobb är exempel på vad du kan arbeta inom:

 • chefscontroller
 • managementkonsult
 • ekonomichef
 • externredovisningsexpert
 • finansiell analytiker
 • revisor

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Under programmets gång kommer du få ansvar för avancerade arbetsuppgifter och du kommer att lära dig genom föreläsningar, seminarium, diskussioner om case samt gästföreläsningar.

Eftersom programmet attraherar studenter med olika bakgrund och ämnesinriktningar, börjar den första terminen med kurser som säkerställer att alla studenter är förberedda för avancerade studier inom både inom redovisning och finansiering.

Obligatoriska kurser:

 • Perspektiv på redovisning och finansiering
 • Ekonomistyrning, strategi och kontroll
 • Teoretiska perspektiv av externredovisning
 • Enterprise Risk Management
 • Tillämpad finansiering
 • Forskning inom redovisning och finansiering
 • Masteruppsats

Du kan skräddarsy din utbildning genom att välja kurser från andra program eller specialisera dig inom några av följande ämnen:

 • Redovisningsanalys och företagsvärdering
 • Redovisning och hållbarhet
 • Kostnad, värde och prestationsmätning
 • Avancerad dataanalys
 • Styrning, innovation och digitalisering

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många av våra studenter väljer att åka på utbyte. Genom att studera utomlands får du möjligheten att uppleva en ny akademisk miljö, ny kultur och samla på dig nya erfarenheter och perspektiv. Handelshögskolan och Göteborgs universitet samarbetar med ett stort antal partneruniversitet som är utspridda över hela världen. Vänligen besök International office för vidare information.

Läs mer om studier utomlands