Länkstig

Jens Andreasson

Proprefekt

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C520
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C520
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Jens Andreasson

Min forskning befinner sig i gränslandet mellan juridik, ekonomi och teknologi-/innovationshantering. Jag är särskilt intresserad av frågor som har att göra med intellektuella resurser och finansiering i kunskapstunga sektorer. I mer traditionella rättsområdestermer skulle min forskning anses falla huvudsakligen inom ramen för immaterialrätt, krediträtt, sakrätt och konkursrätt. Jag har bland annat undersökt immaterialrättsliga teman som intellektuella resurser som kreditsäkerhet, framväxten av ett enhetligt europeiskt patentsystem och hanteringen av standardiserade, essentiella patent inom ramen för så kallade FRAND-samarbeten. Inom sakrätt och konkursrätt har jag bland annat forskat kring grundläggande sakrättsliga strukturer på europeisk nivå. Ur ett materiellrättsligt perspektiv handlar detta bland annat om framväxten, utformningen, tillämpningen och de potentiella effekterna av grundläggande principer som traditions- respektive avtalsprincipen. Jag har i min forskning samarbetat nära med forskare från ekonomi, finans och teknik.
 
Min undervisning omfattar sakrätt, konkursrätt, krediträtt och immaterialrätt på olika nivåer inom juristprogrammet.

Forskningsområden

  • Sakrätt
  • Krediträtt
  • Konkursrätt
  • Immaterialrätt

Undervisningsområden

  • Sakrätt
  • Krediträtt
  • Konkursrätt
  • Immaterialrätt