Länkstig

Niels Krabbe

Postdoktor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B608
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Niels Krabbe

Niels Krabbe är postdoktor i internationell rätt med särskild inriktning mot marin förvaltning och reglering av biodiversitet, klimat och naturresurser inom internationell havsrätt och miljörätt. Han har omfattande erfarenhet från arbete med havsrättspolicy. Som kansliråd i Utrikesdepartementets folkrättsgrupp var han involverad i slutförhandlingarna av FN:s nya havsavtal (BBNJ) och han ledde under det svenska EU-ordförandeskapet arbetet i EU:s rådsarbetsgrupp för havsrätt (COMAR). Såväl hans forskning som undervisning bygger på kombinationen av perspektiv från akademi och policy.

I sitt avhandlingsprojekt Bioprospecting and Deep-Sea Genetic Resources in a Fragmenting International Law undersökte Niels normkonflikter mellan olika folkrättsregimer med fokus på regleringen av genetiska resurser och bioteknologi. Sentida publikationer har fokuserat på inverkan av marina skyddsområden på sjöfarten och integreringen av blue carbon i havsrätten. Han är för närvarande involverad i flera forskningsprojekt om BBNJ-avtalet.

Niels är kursansvarig för kursen International Law in the Maritime Context (HRS500). Han undervisar också i internationell rätt på juristprogrammets grundnivå samt i kurserna Maritime Environmental Law samt Miljörätt på fördjupningsnivå.

Forskningsområden

 • Folkrätt
 • Folkrätt och klimat
 • Internationell havsrätt
 • Internationell miljörätt
 • Havsförvaltningsrätt

Pågående forskning

 • Shipping, climate and biodiversity - conflicting interests?
 • The fairness and equity of the genetic resource regime of the BBNJ agreement

Undervisningsområden

 • Folkrätt
 • Havsrätt
 • Internationell miljörätt
 • Miljörätt