Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Niels Krabbe

Doktorand

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B608
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Doktorand

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Niels Krabbe

Doktorand i internationell rätt.

Mitt avhandlingsprojekt Treasures of the deep – Management principles for the bioprospecting of marine genetic resources undersöker hur appropriering av marina genetiska resurser regleras i internationell havsrätt, immaterialrätt och miljörätt. Projektet visar hur skillnader i regleringen reflekterar fundamentalt olika syn på äganderätt och allmänningar mellan olika regimer inom folkrätten. Jag är därmed särskilt intresserad av skärningspunkten mellan immaterial-, miljö- och havsrätt. Vid sidan av mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig särskilt för hur havsrättens regelverk kan användas och utvecklas inom klimatområdet.

Mina handledare är David Langlet och Ulf Petrusson

På grundutbildningsnivå undervisar jag i internationell miljörätt på termin 3 samt tillämpad miljörätt. På juristutbildningens fördjupningskurser undervisar jag i kurserna

HRS500 International Law in the Maritime Context

HRS340 International Criminal Law

HRS250 Miljörätt

HRS530 Maritime Environmental Law

Jag är också lärare och examinator på kurserna

MARS5B Praktisk hydrografi

MAR460 EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv

Forskningsområden

  • Havsförvaltningsrätt
  • Folkrätt
  • Folkrätt och klimat
  • Internationell havsrätt
  • Internationell miljörätt

Pågående forskning

  • Treasures of the deep – Management principles for marine bioprospecting and marine genetic resources, 2016-02 - 2021-06

Undervisningsområden

  • Folkrätt
  • Internationell miljörätt
  • Havsrätt
  • Internationell straffrätt