Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tove Lagerberg

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, plan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
A617
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Tove Lagerberg

Programansvarig för logopedprogrammet. Undervisar och handleder inom stamning (störningar i talets flyt) och har även ett forskningsintresse i detta område. Medverkar i forskningsprojekt vid Universitet i Oslo om stamningsbehandling för små barn. Disputerade 2013 med avhandlingen Intelligibility in children. Har också varit kliniskt verksam som logoped och arbetat med barn och vuxna som stammar på Mottagningen för logopedi och foniatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare samordnare för specialistsjukvården Intensiv Stamningsterapi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Har arbetat på enheten för logopedi sedan 2000 och studerade tidigare bland annat socialantropologi och arbetade med flyktingmottagning.

Undervisningsområden

Programansvarig för logopedprogrammet. Undervisar i pedagogiska perspektiv samt intervention och behandling av stamning hos barn och vuxna. Handleder examensarbeten (magisteruppsats) och masteruppsatser. Har kursansvar bland annat för Professionskurserna på logopedprogrammet samt ansvarar för undervisning om störningar i talets flyt (stamning).

Forskningsområde

Forskningsintresset fokuserar nu på stamning framförallt hos tonåringar. Tidigare forskning har handlat om förståelighet och bedömning av förståelighet hos barn på ordnivå och spontantalsnivå. Deltar i forskningsprojekten Funktionella konsekvenser av barns sammanhängande tal, som bedrivs vid Karolinska Institutet och finansieras av VR, samt projektet Effective Stuttering Treatment (Universitetet i Oslo).