Länkstig

Katja Laakso

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinargatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A621
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Katja Laakso

Med dr, Leg. logoped

katja.laakso@neuro.gu.se

Disputerade 2011 med avhandlingen The challenge of communication during home mechanical ventilation. Anställd som lektor halvtid vid Enheten för logopedi vid sektionen för Hälsa och Rehabilitering och halvtid vid Kliniskt Träningscentrum (KTC) vid Sahlgrenska akademin.

Undervisningsområden Undervisning i teoretisk logopedi och forskningsmetodik på logopedprogrammet vid Enheten för logopedi. Handledning av examensarbeten (magister- och masteruppsatser) och doktorander. Ger kontinuerligt uppdragsutbildningar riktade till logopeder, t.ex. om logopediska insatser vid trakeostomi. Ansvarar också för internationalisering och ut- och inresande utbytesstudenter. På KTC bland annat koordinator för den akademigemensamma kursen om interprofessionellt lärande (IPL-team kurs).

Forskningsområde Forskningsansats med huvudsakligt fokus på kvalitativ metod, forskningsintressen kretsar kring:

Att leva med ventilatorbehandling. Forskningsintresse kring multidisciplinärt omhändertagande av trakeostomerade och/eller ventilatorbehandlade personer, i samarbete med forskaren Liza Bergström. För att se delar av avhandlingen, med fokus på kommunikation vid ventilatorbehandling: The challenge of communication during home mechanical ventilation. Är bihandledare till doktorand Åsa Israelsson-Skogsberg vid Högskolan i Borås, vars avhandling har fokus på hemventilatorbehandling till barn och ungdomar samt deras och familjens livssituation.

Förvärvade neuromotoriska talstörningar. Forskningsintresse med fokus på artikulation, förståelighet och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), hos personer med t.ex. Parkinsons sjukdom och ALS. Tidigare deltagit som forskare i det fleråriga ITA-projektet (Intelligibility, Timing, Articulation) vid Enheten för logopedi.

Förvärvade språkstörningar hos vuxna. Deltar i projekt kring upplevelser av läsning och skrivning vid afasi tillsammans med Ingrid Henriksson. Medverkade som projektledare i ett EU-projekt rörande kommunikationsstöd för personer med kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar och minnesproblem (IN-LIFE-projektet). Gällande högre språklig förmåga/subtila språkstörningar har ett testbatteri för bedömning av subtila språkstörningar utvecklats (se bl.a. Laakso 2000).

Högskolepedagogiska frågor. Har ett intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling, bl.a. gällande peer learning. Har deltagit i projekt om riktlinjer för bibehållen integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande.