Länkstig

Anna Paganini

Anknuten till utbildning

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Anna Paganini

Anna Paganini disputerade inom ämnesområdet plastikkirurgi, den 9 december 2021

Titeln på hennes avhandling är - Experiences of living with cleft lip and palate - a gender perspective

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Att leva med läpp-käk-gomspalt påverkar män och kvinnor olika