Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tal- och kommunikationsstörningar hos barn och ungdomar med avvikande gomfunktion

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

De talproblem som kan uppstå vid avvikande gomfunktion (t ex gomspalt) är av två slag, dels artikulationsavvikelser, dvs ljuden produceras på fel plats i munnen, dels otillräcklig gomfunktion som leder till nasalt, otydligt tal. Dessa avvikelser kan leda till att talet får reducerad förståelighet, dvs personen har svårt att göra sig förstådd.

Delprojekt

Vi studerar dessa talproblem i olika grupper av barn, ungdomar och unga vuxna.

  • Scandcleftstudien är ett samarbetesprojekt mellan 10 olika LKG-center i fem länder. Där studeras hur operationsmetoden påverkar bl a talet hos barn födda med unilateral läpp-käk-gomspalt vid 5 och 10 års ålder. Resultaten vid 5 års ålder är publicerade och nu arbetar vi med data från 10 års ålder.
  • I TOPS-studien studeras hur operationsåldern (6 eller 12 månader) påverkar talet hos barn födda med isolerad gomspalt. Studien koordineras från University of Manchester och barn från 23 LKG-center i fem länder deltar.
  • I AnnaKarin Larssons doktorandprojekt undersöker vi talet hos internationellt adopterade barn födda med unilateral läpp-käk-gomspalt. Många av barnen har kommit till Sverige vid drygt 1,5 års ålder och därför opererats sent. Vid 7-8 års ålder undersöks förutom talet även språkliga aspekter.
  • Personer med 22q11.2 deletionssyndrom har ofta både språk- och talproblem. Vi undersöker hur talet har utvecklats hos unga vuxna med detta syndrom och kommer att jämföra deras tal med talet hos unga vuxna med isolerad gomspalt och med en grupp utan kända problem med talet.

Kontakt

Christina Persson
christina.persson@neuro.gu.se