Länkstig

Christer Ekholm

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
C649
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christer Ekholm

Jag disputerade 2005 på en avhandling om Erik Beckman och svensk 1960-talsestetik. Numera är jag i första hand intresserad av receptionsteoretiska spörsmål, i andra hand av modern svensk prosakonst, från arbetarlitteratur till experimentell epik.

Forskningsintressen

  • Receptionsteori, med särskilt fokus på fenomenologi, performativitet och spatialitet
  • Litteraturdidaktik
  • Svensk arbetarlitteratur

Pågående och tidigare forskning

  • Ett flertal studier om 1900-talsliteratur, med fokus på t.ex. svenska författarskap som Erik Beckman och Lars Ahlin, och utländska som Franz Kafka och Albert Camus
  • Arbeten om svensk arbetarlitteratur, framför allt inom ramen för Nätverket för nordisk arbetarlitteratur
  • Forskning om litteraturdidaktik med utgångspunkt i föreställningar om demokrati och bildning

Undervisning

Jag undervisar och handleder på olika nivåer på både litteraturvetenskapliga kurser och kurser inom lärarutbildningen.