Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christian Mehrstam

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
H413
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Christian Mehrstam

Christian Mehrstam är litteraturvetare med ett forskningsintresse som ligger i skärningspunkten mellan litteraturteori, litteraturdidaktik och barns och ungas möten med fiktion i olika medier och sammanhang. I de senaste årens forskning har tyngdpunkten legat på barnlitteratur, populärlitteratur och spel. Tidigare har tyngdpunkten legat på litteraturteori, lyrik och handböcker. De didaktiska perspektiven finns med genom hela produktionen, tillsammans med några återkommande problemområden:

  • Populärkultur och litteraritet.
  • Spänningen mellan ungas möten med olika sorters fiktion på fritiden och deras läsning i skolan.
  • Ideologiska trender inom utbildningsväsendet och deras kopplingar till olika former av litteraturundervisning.
  • Den teoretiska underbyggnaden för beskrivningar av läsningens textuella förutsättningar. 

Teoretiskt har Mehrstam fokuserat på andra generationens cybernetik, socioretorik och responsteori. De litterära analyserna har ägnats åt vitt skilda litteratur- och fiktionsformer, från Majakovskij och Baudelaire till populärlitteratur, klassisk barnlitteratur och nintendospel, film och tecknade serier.   

Undervisning 

Mehrstam undervisar på lärarprogrammen från förskola till gymnasium samt på fristående kurser i litteraturvetenskap.