Länkstig

Annika Dahlgren-Sandberg

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Annika Dahlgren-Sandberg

Bakgrund

Anställd vid psykologiska institutionen i Umeå 1968 – 1975. Arbetade från 1975 och framåt som psykolog och speciallärare med barn och ungdomar med funktionshinder av olika slag. Förskollärarexamen 1977, legitimerad psykolog 1988. Lärare vid Vårdhögskolan i Göteborg 1984 - 1987. Disputerade 1996 inom området språk, kommunikation och talskada. Avhandlingens titel: ”Literacy abilities in nonvocal children with cerebral palsy”. Universitetslektor och forskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Professor i psykologi med barnklinisk inriktning 2006. Från 2005 och tre år framåt ansvarig för forskningsplattformen ”Långvarigt psykiskt sjuka och/eller flerhandikappade”, Vårdalinstitutet. Föreståndare för områdesgruppen Hälsa, Handikapp, Åldrande, psykologiska institutionen.

Undervisning

Undervisar och handleder inom utvecklingspsykologi, språk, kommunikation, psykologiska aspekter på funktionshinder och metod. Handleder doktorander i psykologi, framförallt inom området barn med funktionshinder. Bihandledare till doktorander i lingvistik och logopedi inom området ”Språk, kommunikation och funktionshinder”.

Forskning

Pågående programstöd ”Kommunikativa funktionshinder och handikapp: individuella och sociala aspekter” (Erland HJ huvudsökande, medsökande tillsammans med Tomas Tjus och Ingvar Lundberg) Financed by a grant from the Swedish Council for Working life and Social Research 2002-0681. Språk, kommunikation och talskada: I ett projekt med titeln ”Språklig utveckling, användning av talat språk och representationer därav hos icke-talande barn med cerebral pares” beskrivs och kartläggs den språkliga och metaspråkliga utvecklingen hos barn med talskador. Språklig förmåga hos barn som använder grafisk kommunikation undersöks också i ett internationellt samarbetsprojekt med titeln Becoming an Aided Communicator. Läsning och skrivning hos barn som saknar tal: I tidigare studier har jag funnit att icke-talande barn har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning som inte kan förklaras utifrån begåvningsnivå eller generell språklig förmåga. Deltar i ett internationellt projekt med Lindsay Pennington som huvudsökande där syftet är att undersöka orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Denna studie omfattar detaljerad neurologisk undersökning och bedömning av barnens sensoriska och kognitiva processer, deras minnesförmåga, tal och språk. Kognition hos barn med neuropsykiatriska störningar och andra funktionshinder De studier som rör kognition är koncentrerade till frågor kring theory of mind hos barn med autism, Asperger syndrom, DAMP/ADHD och barn med talskador. men också till läs- och skrivförmåga hos barn med neuropsykiatriska diagnoser. Ett ytterligare forskningsområde gäller unga vuxna med Asperger syndrom, tidiga symtom, deras sociala och kognitiva utveckling. RESEARCH PROGRAMME COMMUNICATIVE DISABILITIES AND HANDICAPS: INDIVIDUAL AND SOCIAL ASPECTS

Vetenskaplig verksamhet

Valda publikationer

Holck, P., Nettelbladt, U., & Dahlgren Sandberg, A. (2009). Children with cerebral palsy, spina bifida and pragmatic language impairment: Differences and similarities in pragmatic ability. Research in developmental disabilities, 30, 942-951.

Holck, P., Dahlgren Sandberg, A., & Nettelbladt, U. (2009). Interaction during intervention: Conversations between professionals and children with cerebral palsy. Communication and Medicine, 6(1), 49-60.

Larsson, M., Dahlgren Sandberg, A. & Smith, M. (2009). Early reading and spelling ability in children with severe speech and physical impairments. Research in developmental disabilities, 30, 77–95

Thunberg, G., Dahlgren Sandberg, A., & Ahlsén, E. (2009). Speech-Generating Devices Used at Home by Children ith Autism Spectrum Disorders: A Preliminary Assessment Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. published on January 7, 2009 as doi:10.1177/1088357608329228

Dahlgren Sandberg, A., & Dahlgren, SO. (2008). A common ground. The ability of children with complex communication needs and cerebral palsy to share information. In Proceedings of the 13th Biennial Conference of ISAAC, the International Society of Augmentative and Alternative Communication (pp.). Montreal, Canada.

Dahlgren SO, & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Referential communication in children with autism spectrum disorder. Autism, 12 (4), 335 – 348.

Dahlgren Sandberg, A. & Liliedahl, M. (2008). Patterns in early interaction between prelinguistic children with severe speech and physical impairments and their parents. Child Language Teaching and Therapy, 24, 9 - 30.

Havstam, C., Lohmander, A., & Dahlgren Sandberg, A., & Elander A. (2008). Speech and satisfaction with outcome of treatment in young adults with unilateral or bilateral complete clefts. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery, 42, 182-189.

Larsson, M., & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Phonological awareness in Swedish speaking children with complex communication needs. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Vol 33(1), 22-35.

Larsson, M., & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Memory ability in children with complex communication needs. Augmentative and Alternative Communication, 24(2), 139-148.

Smith, M., Dahlgren Sandberg, A. & Larsson, M. (2008). Reading and spelling in children with severe speech and physical impairments: A comparative study. International Journal of Language and Communication Disorders. On line: http://dx.doi.org/10.1080/13682820802389873

Åsberg, J., Dahlgren, SO., & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Basic reading skills in high-functioning Swedish children with autism spectrum disorders or attention disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 2, 95-109.

Wentz, K., Lindberg, C, & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Women Developing and Maintaining Fibromyalgia: Qualitatively and Quantitatively Appearing Dissociative adn Self-Loading Psychological Patterns; pp. 71-111. In F. Hu (Ed). Pain Research Progress:Migraine, Fibromyalgia and related pain . New York: Nova Publishers.

Falkman, K.W., Dahlgren Sandberg, A., & Hjelmquist, E. (2005). Theory of mind in children with physical and speech impairment: A longitudinal study. International journal of Disability, Development and Education, 52, 139-157.

Dahlgren, SO., Dahlgren Sandberg, A., & Hjelmquist, E. (2003). The non-specificity of theory of mind deficits: Evidence from children with communicative disabilities. European Journal of Cognitive Psychology, 15, 129-155.

Dahlgren Sandberg, A. (2004). Literacy ability in children with severe speech impairments, a cross-linguistic perspective. In S. von Tetzchner & M.H. Jensen (Eds.) Perspectives on theory and practice in augmentative and alternative communication. Toronto: International Society for Augmentative and Alternative Communication.

Dahlgren Sandberg, A. (2002). Phonological recoding problems in children with severe congenital speech impairments – the importance of productive speech. In E. Witruk, A. Friederici, & T. Lachmann (Eds.) Basic Mechanisms of Language and Language Disorders (pp. 315-327). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers

Dahlgren Sandberg, A., Ehlers, S., Hagberg, B., & Gillberg, C. (2000). The Rett Syndrome complex: communicative functions in relation to developmental level and autistic features. Autism. An International Journal of Research and Practice, 4, 249-267. Videoproduktion Dahlgren Sandberg, A, Nordström-Turner, I & Edlund, MB. (2000). Ge mig tid - så kan och vågar jag. Undervisning av gravt synskadade/blinda barn och ungdomar med autism. [Video inkl. handledning]. SIH läromedel, Umeå.

Komplett publikationslista