Länkstig

Maria Larsson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Maria Larsson

Bakgrund

Fil.Dr i mars 2008, med avhandlingen “Reading, spelling and silent speech: exploring literacy in children with severe speech and physical impairment”

Undervisning

Mina undervisningsområden är utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, språk och kommunikation och psykologiska aspekter på funktionshinder.

Forskning

Min avhandling behandlade kognitiva funktioner och läsning och skrivning bland barn med cerebral pares och grav talskada. Dessa barn har ofta svårigheter att uppnå läs- och skrivfärdighet, trots normal intelligens och välfungerande språklig förmåga i övrigt. Bristen på artikulatorisk förmåga påverkar förmodligen förmågan att skapa och lagra fonologiska representationer i minnet som är av så god kvalitet att läsning och skrivning är möjligt. Den möjliga vinsten med att kontinuerligt använda sig av syntetiskt tal vid läs och skrivövningar kommer vara ett framtida forskningsområde.

RESEARCH PROGRAMME COMMUNICATIVE DISABILITIES AND HANDICAPS: INDIVIDUAL AND SOCIAL ASPECTS

Valda publikationer

Larsson, M. (2006). Phonological awareness and memory in children with severe speech impairment. Degree of Licentiate in Psychology. Dept. of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg.

Larsson, M., & Dahlgren Sandberg, A. (2008). Phonological awareness in “Swedish-speaking” children with complex communication needs. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 33, 22-35.

Larsson, M., & Dahlgren Sandberg, A. (In Press). Memory Ability in children with complex communication needs. Augmentative and Alternative Communication.

Larsson, M., Dahlgren Sandberg, A., & Smith, M. (in Press). Early reading and spelling ability in children with severe speech and physical impairment: A cross linguistic comparison. Research in Developmental Disability.

Larsson, M. (2008). Reading, spelling and silent speech: Exploring literacy in children with severe speech and physical impairment. Doctoral thesis, Dept. of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg.