Länkstig

Kerstin Falkman

Prefekt

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Kerstin Falkman

Bakgrund

Född i Linköping 1970. Fil.kand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 1996. Disputerade 2005 vid samma institution på en avhandling med titeln ”Communicating your way to a theory of mind: The development of mentalizing skills in children with atypical language development”. Anställd vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet sedan 1998.

Undervisning

Jag undervisar på både grund- och fortsättningsnivå inom området utvecklingspsykologi, främst kognitiv utveckling, språklig och kommunikativ utveckling samt utveckling av social kognition. Förutom detta undervisar jag även inom området funktionshinder, framför allt om avvikande språklig och kommunikativ utveckling och AKK.

Forskningsintresse

Barns kognitiva utveckling.

Pågående forskning

Min forskning handlar om vilken betydelse barnets tidiga språkliga och kommunikativa förmåga får för övrig kognitiv utveckling, framför allt den socialt kognitiva utvecklingen. Framför allt har vi studerat hur barn med atypisk språklig och kommunikativ utveckling (t ex döva barn till hörande föräldrar som inte från början kan teckenspråk och icke-talande barn med Cerebral Pares) utvecklar s.k. mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmåga innebär att man förstår att man själv och andra människor har ett tanke- och känsloliv som också styr hur man beter sig i olika situationer.

RESEARCH PROGRAMME COMMUNICATIVE DISABILITIES AND HANDICAPS: INDIVIDUAL AND SOCIAL ASPECTS

Valda publikationer

Falkman, K. W., Dahlgren Sandberg, A., & Hjelmquist, E. (2002). Preferred communication modes: prelinguistic and linguistic communication in non-speaking preschool children with cerebral palsy. International Journal of Language and Communication disorders, 37, 59-68.

Falkman, K. W., Dahlgren Sandberg, A., & Hjelmquist, E. (2005). Theory of mind in children with severe speech and physical impairment (SSPI): A longitudinal study. International Journal of Disability, Development and Education, 52, 139-157.

Falkman, K. W., & Hjelmquist, E. (2006). Do you see what I mean? Shared reference in non-native early signing deaf children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 410-420.

Falkman, K. W., Roos, C., & Hjelmquist, E. (in press). Mentalizing skills of non-native, early signers: A longitudinal perspective. In press, European Journal of Developmental Psychology.