Länkstig

Benedict Singleton

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Benedict Singleton

Jag är för närvarande anställd som forskare på det FORMAS-finansierade projektet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet. Min roll i projektet innebär sammanställning och analys av data hämtade från dokument, intervjuer och fokusgruppssamtal med personal på fyra svenska myndigheter. Jag är även engagerad i utvecklingen av mobila lärlabb på kommunal nivå, forskningsapplikationer och andra samarbetsprojekt.