Länkstig

Benedict Singleton

Forskare

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Benedict Singleton

Jag är för närvarande anställd som forskare på det FORMAS-finansierade projektet Klimatpolitik och intersektionalitet: vägar fram till en socialt inkluderande hållbarhet. Min roll i projektet innebär sammanställning och analys av data hämtade från dokument, intervjuer och fokusgruppssamtal med personal på fyra svenska myndigheter. Jag är även engagerad i utvecklingen av mobila lärlabb på kommunal nivå, forskningsapplikationer och andra samarbetsprojekt.