Länkstig

Andreas Hallqvist

Anknuten till forskning

Avd för onkologi

Om Andreas Hallqvist

Jag arbetar kliniskt som överläkare i onkologi vid VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med thoraxonkologi, främst lungcancer och med neuroendokrina tumörsjukdomar. Jag disputerade 2012 men en avhandling om fulldos radiokemoterapi av Icke-småcellig lungcancer. Mina forskningsprojekt kretsar kring strålbehandling av lungcancer, synergieffekter med farmaka, biverkningar samt prediktiva faktorer för behandlingsutfall ffa vid immunterapi.