Länkstig

Sture Lindegren

Forskare

Avd för medicinsk
strålningsvetenskap
Besöksadress
Gula stråket su
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Sture Lindegren

Docent/Radiokemist/Kliniska Vetenskaper/avdelningen för Medicinsk Strålningsvetenskap/Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Arbetar med utveckling av radiofarmaka för behandling av spridd cancer.

Utvecklar nya metoder för att förbättra distribution av radiofarmaka

Har framställt en effektiv metod för att destillera och isolera astat-211 från bestrålad Vismut target och efterföljande metoder för syntes av astat-211 märkta antikroppar. Där ingår även utveckling av automatiska metoder för syntes av astat-211-radiofarmaka.

www.tat.gu.se

http://www.alphatherapysolutions.com/