Länkstig

Martin Berntson

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C624
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Berntson

Martin Berntson är professor i religionsvetenskap och teologi med inriktning mot kyrkohistoria.

Hans forskningsintressen är främst inriktade mot den tidigmoderna epokens kyrkohistoria i Sverige och övriga Norden.

Han har skrivit böckerna Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596 (diss) (2003); Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525-1544 (2010) och Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (2017). Han är också författat läroboken Kyrko- och samfundskunskap: en introduktion (2022).

Han är delförfattare (tillsammans med Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd) till läroboken Kyrka i Sverige. En introduktion till svensk kyrkohistoria (2012).

Han har redigerat antologin Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 (2014) och varit medredaktör till antologierna Religionsvetenskap i Göteborg - 25 år (2002) (med Henrik Bogdan) och Kyrklig rätt och kyrklig orätt: kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson (2016) (med Anna Minara Ciardi) samt temaredaktör för Religion & Livsfrågor nr 3 2017.

Han har skrivit ett flertal artiklar om bland annat reformationen i Sverige och Danmark, om migrantkyrkor i nutidens Sverige liksom om olika problemställningar relaterade till religionsdidaktiska perspektiv.

Han håller för närvarande på att avsluta ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt om tidigmoderna teaterpjäser i Sverige som didaktiska och konfessionella instrument. Han är också ansvarig för ett av Vitterhetsakademien finanserat projekt med inventering av källor till reformationen i Sverige.

Han är arbetande ledamot i Kungliga Vetenskaps och Vitterhets-samhället i Göteborg, styrgruppsmedlem i Medeltidskommittén vid Göteborgs universitet samt ledamot i Kyrkohistoriska föreningens arbetsutskott.