Länkstig

Johanna Larsdal

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Johanna Larsdal

Jag är sedan hösten 2021 doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot bibelvetenskap/Nya testamentet vid LIR på Göteborgs universitet.

Min forskning handlar huvudsakligen om tidigkristna skildringar av Jesu födelse. Främst hur den kristne filosofen Justinus Martyren (100-165 e Kr) skildrar Jesu födelse i sina skrifter Dialogen med Tryfon och Första Apologin. Justinus reception av evangeliernas födelseskildringar visar drag av anpassning mot en mer hedniskt präglad mottagarskara.