Länkstig

Gunnar Samuelsson

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
H412
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Gunnar Samuelsson

Jag disputerade i maj 2010 med avhandlingen Crucifixion in Antiquity – An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion (http://www.exegetics.org). I avhandlingen studerade jag korsfästelsestraffet i allmänhet och Jesu avrättning i synnerhet ur ett filologiskt perspektiv. Källmaterialet var grekiska, latinska och hebreisk/arameiska texter från Homeros tid fram till år hundra. Avhandlingen väckte ett stort massmedialt intresse internationellt (http://www.exegetics.org/Media.html).

Jag bor på Hönö, är gift och har fem barn (Rebecca f. 1995, Hannah f. 1999 samt trillingarna Daniel, Esther och Johannes födda 2008). Jag har sedan slutet av åttiotalet återkommande föreläst och förkunnat i kyrkliga sammanhang och på folkhögskolor. Har varit pastor och föreståndare i Östads Missionsförsamling och haft vakanstjänster i Hönö Missionsförsamling och Tjörns församlingskrets. Före mina forskarstudier undervisade jag främst i Antiken och Judendomens historia samt Gamla testamentet.

Efter Missionsskolan Götabro fortsatte studier i Religionsvetenskap och Klassiska språk vid Göteborgs Universitet. Huvudämnet för teologie kandidatexamen var Tros- & Livsvetenskap, där jag som forskarförberedande uppsats skrev om Vineyardrörelsen. Efter detta har studierna fortsatt inom ämnesområdena bibelvetenskap, klassisk grekiska och latin. Under läsåret 98–99 skrev jag forskarförberedande uppsats och examensarbete för filosofie magisterexamen i NT-exegetik om homosexualitet och NT.

CV i sammandrag

 • Född 1966
 • Götabro Missionsskola, Helgelseförbundets teologiska seminarium 1989-1992
 • Institutionen för religionsvetenskap vid Göteborgs universitet 1992-
 • Fil. kand. 1997
 • Teol. kand. 1997
 • Teologiska Högskolan Stockholm 1998
 • Ordinerad som pastor i Svenska Missionsförbundet 1998
 • Institutionen för klassiska språk vid Göteborgs universitet 1999; 2002
 • Fil. mag. 2000
 • Doktorand i Nya Testamentets exegetik vid Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk 2000–2007
 • Timlärare i Nytestamentlig grekiska samt Nya Testamentet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2005–2008
 • Universitetsadjunkt i Nya testamentet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2008–2010
 • Teol. dr. 2010
 • Universitetslektor i Nya testamentet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2010-t.v.

Forskningsintressen

 • Korsfästelsestraffet
 • Antikens värld och dess litteratur
 • Klassisk filologi
 • Jakob den Rättfärdige
 • Etymologi

Crucifixion in Antiquity

”The usual recognition afforded to most of the good PhD theses is that they are published in a monograph series (such an the excellent series of which this volume is part) and then if they have anything worthwhile to say they are cited in the works of other New Testament scholars. Gunnar Samuelsson has a rare distinction, for his work received attention, perhaps even notoriety, prior to its publication. Apart from the reports on subject specific blogs, the content of this thesis was being communicated through global media outlets such as CNN and Pravda... The breadth of primary data assembled will be of great benefit to subsequent generations of scholars.”

Paul Foster in The Expository Times 123 (3), 122-124.

”This study pursues the claim that Jesus never died on the cross. Though sensationalistic (especially in the hands of the media), the claim is ultimately anticlimactic and sober. Samuelsson investigates every instance of the language of crucifixion in ancient Greek, Latin, and Hebrew sources: Homer and Aesop, classical historians and philosophers, playwrights and orators, Hellenistic and Roman historians, ancient papyri, Roman philosophers and poets, as well as texts from the Hebrew Bible and Second Temple Jewish literature, and finally the NT... This study is highly persuasive.”

Zeba Crook in Religious Studies Review • Vol. 38 • Num 2 • June 2012.

”In the summer of 2010 there was a brief international media storm, with headlines like 'Jesus did not die on cross, says scholar' or 'Evidence shows: Jesus never crucified'. We now have the thesis that provoked those headlines, so that we can judge for ourselves... It soon becomes clear that this will be primarily a study of terminology. If you thought you knew what a 'cross' was, or if you thought there was a simple correspondence between Greek stauros, Latin crux and English 'cross', be prepared to be surprised... Many will no doubt feel uncomfortable with the author's terminological minimalism, and will wish to claim that many of the ancient texts do in fact provide evidence for something very like what we call 'crucifixion', but at least we can no longer plead that we were not warned how slippery the ancient vocabulary for 'suspension punishment' actually is.”

R. T. (Dick) France in Evangelical Quarterly Jan 2013, Vol. 85 Issue 1, p. 72-74.

”Samuelsson hat sein Quellenmaterial fleißig recherchiert und herausgekommen ist eine kompendienartige Sammlung aller einschlägigen Texte zum Thema... Das Buch eignet sich als exzellentes Nachschlagewerk, um sich einen Überblick über die antiken Quellen zu verschaffen.”

Michael Hölscher in Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 37 (2012), 276-281.

”Once again, it turns up that even the views of internationally acknowledged scholars could be challenged by a young Ph.D student... The book is fascinating reading for should find itself on the desk of all Biblical scholars those who so often speak or write more theologically than factually about the crucifixion of Jesus for the general audience. It is surprising that such a common term as crucifixion has never before been dealt with so thoroughly and so convincingly by a classical or Biblical scholar. We congratulate Dr Samuelsson on a well-chosen subject for his dissertation and wish him success in continuing his research to establish a basis “for colorful depiction of the death of Jesus” (p. 307). Mohr Siebeck Publishers should be thanked for making the dissertation so promptly accessible.”

Zdzislaw Kapera in The Polish Journal of Biblical Research 11 (2012), 162-163.

”Ab sofort wird man beim Studium der einschlägigen Texte nicht mehr die gängigen Übersetzungen und Nachschlagewerke benutzen, sondern vorrangig Samuelssons gründliche philologisch-semantische und durch die Register vorzüglich erschlossene Studie... Das Buch ist in formaler Hinsicht vorzüglich gestaltet und nahezu fehlerfrei geschrieben.”

Günter Röhser in Theologische Revue Nr. 1, Jahrgang 109 (2013), 23-25.

”I believe that many of my general statements about the employment of the Greek and Aramaic terms by Josephus and the Targums as strictly applicable to crucifixion would be strongly contested by the Swedish scholar Gunnar Samuelsson, author of a very learned, not to say pedantic, recent doctoral dissertation on the subject published in 2011. Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background and Significance of the New Testament Terminology of Crucifixion presents a full survey of the entire Greek, Latin and Hebrew, biblical and early Jewish literature, from Homer (c. 8th century BCE) to Josephus and the New Testament (c. 100 CE).”

Geza Vermes in Standpoint Magazine, April 2013.

Pågående forskning

I min nuvarande forskning arbetar jag på en fortsättning där avhandlingen slutade, texter på nämnda språk från år 100 fram till Konstantins tid. Nytt för detta projekt är att jag även studerar bildmaterial som anses föreställa korsfästelser. Syftet med detta projekt är delvis att bemöta kritik som framförts mot min avhandling som menar att den information jag efterfrågar, och som i stort saknas i den antika och bibliska litteraturen, finns i den senare och kristna litteraturen samt i bildmaterialet från denna tid. Mina preliminära forskningsresultat motsäger detta. Nämnda forskning görs inom ramen för ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt där prof. Shimon Gibson (arkeologi), prof. Israel Hershkovitz (anatomi och antropologi) och jag själv ingår.

Undervisning

Jag undervisar i nytestamentlig grekiska, Nya testamentet generellt, klassisk religionshistoria och Israel-Palestinakonflikten. Jag har utvecklat och skrivit kursplanerna för de flesta av våra kurser i Bibelvetenskap, Nya testamentet, och undervisat på alla nivåer i Nya testamentet under flera år och har en god överblick över ämnet. Mina tidigare erfarenheter som lärare i Gamla testamentet och Antikens historia har varit till god nytta i utvecklingen av och undervisningen på våra kurser.

Kompetensområden

 • Jesu död och korsfästelsestraffet i stort
 • Nya testamentet
 • Nytestamentlig grekiska
 • Antikens värld, dess litteratur och språk
 • Homosexualitet och bibeln
 • Klassisk filologi
 • Israel-Palestinakonflikten

Medlemskap och nätverk

 • Akademi för bibelvetenskap
 • European Association Biblical Studies
 • Society of Biblical Literature
 • Svenska exegetiska sällskapet

Sociala media