Länkstig

Daniel Andersson

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C633
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Daniel Andersson

Daniel Andersson (f. 1964) är filosofie doktor i religionsvetenskap. Han undervisar sedan 2001 inom ämnesområdena religionshistoria och religions-beteendevetenskap, både på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivåer. Han bedriver även distansundervisning och föreläser på olika studieförbund.

2001 disputerade han på avhandlingen The Virgin and the Dead: The Virgin of Guadalupe and the Day of the Dead in the Construction of Mexican Identities, och har sedan skrivit om och forskat på judendom och judisk identitet i Sverige (Judisk Mosaik, 2008, i samarbete med Jonathan Peste), samt på det föränderliga religiösa landskapet i Sverige och på teorier som försöker förstå och förklara de skiften som sker pga migration, sekularisering och globalisering (Det Mångreligiösa Sverige - Ett landskap i förändring, 2005, 2009 (2:a upplagan) och 2015 (3:e upplagan), editerad i samarbete med Åke Sander). Han har varit drivande i ett längre pågående projekt och samarbete mellan Göteborgs Universitet och BHU, Banaras Hindu University, i Varanasi, Indien. 2015 utkom Indianska Religioner, en bred historisk skildring av de förspanska religionerna och kulturerna i Mellanamerika. Skriver för närvarande om Floridaexpeditionen (1528-1536) samt om den utopianism som färgade skapandet av Det Nya Spanien, Mexico.