Bild
Stipendiaterna för Bollan-stipendiet tillsammans med cheferna för Core Facilities och representanter för Bollan Lindén-familjen
Stipendiaterna för Bollan-stipendiet tillsammans med cheferna för Core Facilities och representanter för Bollan Lindén-familjen
Länkstig

Fem unga forskare vid Sahlgrenska akademin delar på Bollan-stipendiet 2021

Publicerad

Vid en utdelningsceremoni som hölls 15 oktober, delades årets bollan-stipendie ut till fem unga forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin. Ansökningarna - i år totalt 30 stycken - har granskats individuellt, och baserat på bedömningar från sakkunniga granskare samt ledamöter ur Rådet för Core Facilities har rådet beslutat att bevilja stipendiet till de fem projekten nedan. Cheferna för Core Facilities, Marie Hornfelt och Elisabet Carlsohn, delade ut diplom och gratulerade stipendiaterna tillsammans med representanter från Bollan Lindén-familjen, Johanna Lindén and Chatarina Lindén.

Bild
Roshan Vaid portrait photo

Studerar varianter av SARS-CoV-2 genom masspektroskopi

Roshan Vaid är postdoc inom laboratoriemedicin vid Institutionen för biomedicin.

Han har erhållit 75 000 kr att använda vid Proteomics Core Facility för sitt projekt med titeln: Understanding the molecular details of variant specific SARS-CoV-2 infection

"När nya varianter av SARS-CoV-2 ständigt bildas, är den globala pandemin långt ifrån över. Därför behöver vi snabbt ökad förståelse för virusets och dess varianters molekylära mekanismer. Våra tidiga observationer indikerar att infektionens effekt på värd-genomet är olika beroende på vilken virusvariant som testats. Vi vill nu använda oss av kraftfulla masspektroskopi-metoder för att förbättra dagens fragmenterade kunskap om de molekylära mekanismerna i infektion orsakad av varianter av SARS-CoV-2."

Mer om forskningen

Bild
Agness Torell portrait picture

Kartlägger neutrofilers proteiner och glykosylering genom blodprov från gravida

Agnes Torell är doktorand inom reumatologi och inflammationsforskning vid Institutionen för medicin.

Hon har erhållit 50 000 kr att använda vid Proteomics Core Facility för sitt projekt med titeln: Pregnancy in Systemic Lupus Erythematosus: identification of markers for proinflammatory Low Density Neutrophils

"Neutrofiler med låg densitet (LDNs) är en proinflammatorisk subgrupp av neutrofiler som först upptäcktes hos patienter med den inflammatoriska sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Förhöjda nivåer av LDNs har sedan dess identifierats i ett flertal andra inflammatoriska sjukdomar. LDNs är mer aktiverade jämfört med neutrofiler med normal densitet (NDNs). Hos icke-gravida patienter med SLE har ökad neutrofilaktivering kopplats samman med inflammation i blodkärl och vävnadsskada. Det saknas specifika markörer för att särskilja LDNs från NDNs, men vår hypotes är att de två olika typerna av neutrofiler kan skilja sig åt både biomolekylärt och funktionellt. Vårt mål med projektet är att kartlägga proteiner och glykosylering hos LDNs och NDNs genom att analysera blodprov från gravida kvinnor med SLE som sjukdomsmodell. Vi kommer även att undersöka om erhållen data kan relateras till inflammation i moderkakan och/eller förutspå graviditetskomplikationer."

Mer om forskningen

Bild
Nimitha Rose Mathew portrait picture

Förstå och karakterisera influensaspecifika CD4-minnes-T-cellers potential

Nimitha Rose Mathew är postdoc inom mikrobiologi och immunologi vid Institutionen för biomedicin.

Hon har erhållit 25 000 kr att använda vid Experimentell biomedicin (EBM) för sitt projekt med titeln: Discerning the role of upper respiratory tract-resident CD4 memory T cells during Influenza A virus infection

"Nuvarande vaccin mot säsongsinfluensa verkar genom att antikroppar bildas mot Influensa typ A-virus. Tyvärr kan virusets RNA-polymeras aktivera mutationer så att antikroppar inte längre är effektiva. Under en pandemi är detta ett enormt stort problem. I min studie ska jag titta på de övre luftvägarna, som är den första ytan som viruset möter efter inandning, och där fokuserar jag på Minnes T-celler som finns i vävnaden och som känner igen virusets inre protein vilket är mindre benäget att mutera. Detta kan hjälpa oss att ta fram nya vaccinstrategier när vi i framtiden möter nya och oväntade pandemier."

Mer om forskningen

Bild
Maria Bygdell portrait picture

Studerar övervikt under uppväxten och risken för cancer i vuxen ålder genom statistik från unik kohort

Maria Bygdell är postdok inom invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Institutionen för medicin

Hon har erhållit 50 000 kr att använda vid Bioinformatics Core Facility för sitt project med titeln: Obesity in childhood and adolescence and the risk of developing cancer in adulthood – a life course perspective

"Övervikt bland vuxna är en känd risk för vissa typer av cancer, men vilken roll hög BMI under barndomen och puberteten har för cancer i vuxen ålder är oklart. Min forskning har som mål att studera den påverkan som hög BMI under barndom och pubertet har på risken att utveckla cancer i vuxen ålder. Data kommer att hämtas från en unik kohort med information från cirka 180 000 män och kvinnor födda 1920-1967. Resultaten kan innebära att vi blir bättre på att identifiera de barn som har en ökad risk för att som vuxna få cancer samt veta när under uppväxten förebyggande insatser gör mest nytta.

Bild
Maryan Ardalan portrait picture

Perinatal inflammation – utforskar bilder av nervvävnader i nanometerupplösning

Maryam Ardalan är postdok inom fysiologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Hon har erhållit 50 000 kr att använda vid Centre for Cellular Imaging (CCI) för projektet med titeln: Understanding the role of perinatal inflammation on neuronal synapse plasticity by high-resolution 3D mapping of neurons and synapses

"Vi har nyligen upptäckt att angrepp från lipopolysackarider (LPS) på immunsystemet under den neonatala perioden, har specifika effekter på synapsernas plasticitet i hippocampus, förknippat med autistiskt beteende. Därför är målet för min forskning att kartlägga neuronal anslutning i olika skalor och att analysera komplexiteten i beteendeavvikningar som följer perinatal inflammation. För att uppnå detta mål behöver vi bland annat utforska nervvävnaders struktur på nanometernivå genom att använda oss av elektronmikroskop.

Mer om forskningen

Marie Hornfelt och Elisabet Carlsohn hälsade välkommen till årets utdelning av Elisabeth Bollan Lindén-stipendiet
Marie Hornfelt och Elisabet Carlsohn hälsade välkommen till årets utdelning av Elisabeth Bollan Lindén-stipendiet
Foto: Charbel Sader
Maria Bygdell tar emot diplom och blommer vid utdelningen av Bollan-stipendiet
Maria Bygdell tar emot diplom och blommor vid utdelningen av Bollan-stipendiet
Bollanstipendiet 2021
Bollanstipendiet 2021