Göteborgs universitet
Bild
Estelle Müller och Kristina Svensson Göteborgs universitet.
Estelle Müller från Stellenboch universitet i Sydafrika och Kristina Svensson från LIR Göteborgs universitet.
Länkstig

5 frågor till Estelle Müller - på besök från Stellenbosch universitet i Sydafrika

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR) har haft besök av Estelle Müller, administrativ chef på teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet i Sydafrika.

Under en vecka fick Estelle Müller från Stellenbosch universitet ta del av det dagliga arbetet för den administrativa personalen på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Nu har hon återvänt hem och tar snart emot Kristina Svensson, studievägledare på LIR, för ett motsvarande besök. Utbytet är en del i ett väletablerat samarbete mellan universiteten.

Hej Estelle! Vem är du och vad arbetar du med på Stellenbosch universitet?

– Jag jobbar som administrativ chef på institutionen för gamla och nya testamentet på teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet. Mina arbetsuppgifter har en stor variation; jag jobbar både med personal- och studentfrågor, med övergripande mål, infrastruktur och assistans. Dessutom sitter jag i kommittén för lärande och undervisning.

Hur har det varit att besöka oss på LIR, Göteborgs universitet?

– Redan innan jag åkte hit blev jag tillsagd att svenskarna är snälla och hjälpsamma. Jag har känt mig så välkomnad. LIR:s studievägledare Kristina Svensson hade förberett ett mycket innehållsrikt schema för min vistelse, det är jag tacksam för. Det har varit spännande att träffa personalen och det finns mycket att lära av varandras arbetssätt.

Vad är ditt första intryck av Göteborg universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion?

– Göteborgs universitet är en stor organisation. Humanistiska fakulteten fungerar nästan som ett litet universitet i sig. Här jobbar de flesta med ett specifikt fokusområde snarare än ett brett spektrum av arbetsuppgifter, vilket skiljer sig från teologiska fakulteten i Stellenbosch.

– Både byggnaden och lokalerna vid humanistiska fakultetet känns nya. De är moderna, funktionella och miljövänliga. Stellenbosch är en historisk byggnad, mycket vacker, men inte alltid lika anpassade till studier och undervisning.

Finns det skillnader mellan de båda universitetens arbetssätt?

– Det finns både skillnader och likheter. Till exempel i betygssättning av tentor och uppsatser; våra elever får ett procentuellt resultat som ger dem en mer exakt fingervisning om hur de ligger till i förhållande till slutbetyget på kursen. ­Studenter och personal är även mindre avskilda från varandra på Stellenboch, det är en fördel i en mindre organisation. Vi rör oss i samma korridorer och jag upplever därför att vi är mer involverade i studentlivet.

– I slutändan delar vi i stor utsträckning samma utmaningar och mål; att hjälpa studenterna genom studierna och ut i livet för att ”do their thing”.

Vad har varit det bästa med besöket?

– Som administratör förbereder, bokar och planerar du alltid utbyten för elever och lärare. Du har därför mycket kontakt med personalen från universitetet som besöker eller tar emot. Men det är sällan man får träffa varandra eller själv uppleva miljön. Att ha egen erfarenhet och kännedom underlättar framtida kontakt och samarbeten.  

– Jag har inspirerats av både organisation, system, förberedelser inför kursstart och av hur man jobbar med webb och kommunikation. Jag hoppas på att fortsätta ha kontakt med alla människor jag mött. Nu ser jag fram emot att ta emot Kristina och visa henne Stellenbosch universitet.

Om Stellenbosch universitet

  • Stellenbosch universitet ligger vid Bolandbergen i Västra Kapprovinsens vindistrikt. På universitetets fem campus går ca 29 000 studenter.  ​
  • Teologiska fackulteten i Stellenbosch är en av de mest välrenommerade teologiska fakulteterna i Afrika.
  • LIR har ett Linnaeus-Palme-avtal (utbytesprogram) med teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet som inbegriper studentutbyte, lärarutbyte och utbyte för administrativ personal/studievägledare.
  • Hur är det att vara utbytesstudent i Stellenbosch? En intervju med Liv Nyman som var där vårterminen 2019 finns här.

Text: Hanna Erlingson