University of Gothenburg
Image
Photo: Sten-Åke Stenberg
Breadcrumb

Experter: Idrott, hälsa och kost

Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten finns experter som kan kommentera frågor som rör idrott, hälsa och kost. Kontakta redaktören om du inte hittar den expertis du söker!

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och stillasittande hos barn och ungdomar

Andreas Fröberg forskar om fysisk aktivitet, stillasittande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Läs ett forskarporträtt om honom här.
Andreas Fröberg, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 0737-227026, e-post: andreas.froberg@gu.se

Fysisk aktivitet och mätmetoder

Daniel Arvidsson forskar om fysisk aktivitet och hälsa bland unga och vuxna. Han är också expert på mätmetoder av fysisk aktivitet.
Daniel Arvidsson, docent i folkhälsovetenskap, universitetslektor i kostvetenskap, telefon: 0707-444164, e-post: daniel.arvidsson@gu.se

Idrott och sport

Vägen till världstoppen

Astrid Schubring forskar om idrottares väg till den absoluta världstoppen. Hon har på nära håll följt idrottares satsning inför OS och VM. Hennes forskning visar att idrottare tar stora hälsomässiga risker för att kvalificera sig till mästerskapen, men också att det finns de som hittar rätt balans mellan att tänja på gränserna och ta hand om sin fysiska och mentala hälsa.
Astrid Schubring, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 031-786 42 21, e-post: astrid.schubring@gu.se

Skador vid löpning

Jonatan Jungmalm forskar om skaderisker och förebyggande åtgärder vid löpning: I sin avhandling undersökte han skador inom långdistanslöpning hos motionärer.
Jonatan Jungmalm, forskare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, telefon: 0766-18 24 31, e-post: jonatan.jungmalm@gu.se

Tränarskap och färdighetsutveckling inom idrott

Pär Rylander forskar och undervisar om ledar-/tränarskap inom idrott. Tillsammans med forskare från Chalmers är han även involverad i ett projekt om bollkänsla och om den går att mäta.
Pär Rylander
, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 031–786 2099, 070–221 0753, e-post: par.rylander@gu.se

Fysiska matchkrav

Dan Fransson forskar om fysiska matchkrav och återhämtningsprofiler hos fotbollsspelare på elitnivå utifrån ett individuellt perspektiv. Han bedriver också forskning inom andra lagidrotter med fysisk och fysiologisk inriktning.
Dan Fransson
, universitetslektor i idrottsvetenskap, telefon: 0793-320535, e-post: dan.fransson@gu.se

Idrott och hälsa i skolan

Idrott och hälsa

Astrid Schubring forskar om skolämnet idrott och hälsa, kroppsideal, ungdomsidrott, hälsa och karriärutveckling inom elitidrott.
Astrid Schubring, docent i idrottsvetenskap, telefon: 031-786 4221, e-post: astrid.schubring@gu.se

Kost och matvanor

Matvanor och hälsa

Christel Larsson forskar om matvanor och hälsa framförallt bland barn och ungdomar. Hon har exempelvis genomfört studier som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet för att bidra till välmående och hälsa samt studier om ungas intag av vegetarisk kost. Hon är en av redaktörerna för Näringslära för högskolan (Liber 2021).
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-116519, e-post:
 christel.larsson@gu.se

Hälsofrämjande kostvanor

Christina Berg forskar om vad som påverkar människors livsmedelsval och kostvanor, samt hur man kan arbeta med hälsofrämjande kostvanor. Hon är en av redaktörerna för Näringslära för högskolan (Liber 2021).
Christina Berg, professor i kostvetenskap, telefon: 0709-587299, e-post: christina.berg@ped.gu.se 

Vår upplevelse av kost och måltider

Mia Prim forskar om måltidsupplevelse och om hur våra sinnen fungerar och påverkar vår upplevelse av mat. Hon har tidigare bland annat lett forskningsprojekt om förbättrad måltidsupplevelse i skolan.
Mia Prim, universitetslektor i kostvetenskap, Fil dr. Måltidskunskap, telefon: 0766 - 18 39 30, e-post: mia.prim@gu.se