Göteborgs universitet
Bild
Måsar på himlen
Länkstig

Seminarieserier

För att följa upp angelägna dialoger och fördjupa arbetet med att gemensamt formulera samtidens utmaningar använder sig Jonseredsverksamheten metodiskt av längre seminarieserier.

Aktuella seminarieserier

AgeCap-seminarier

2020-ff. I samverkan med AgeCap Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Arbetslivet & det nya normala

2020-ff. I samverkan med GU Journalen.

Biologisk mångfald-seminarier

2021-ff. I samverkan med Jonsereds trädgårdar.

Demokrati & läsning

2019-ff. Ett koncept med seminarier och större konferens. I samverkan med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, Bibliotekshögskolan i Borås och Kulturutveckling Västra Götalandsregionen.

Den stora svenska sångboken

2015-ff. I samverkan med Svenska visakademien, Folkuniversitetet och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Sedan 2019 reguljär samverkan även med Litteraturbanken, samt samverkan med Svenska Akademien kring deras planerade utgivning inom sin klassikerserie med utgångspunkt i seminarieverksamheten vid Jonsereds herrgård.

Forskaren som aktivist - om vetenskaplighet och samhällsengagemang

2018-ff. Ett koncept med seminarier och publika djupintervjuer med enskilda forskare. I samverkan med Folkuniversitetet.

Yttrandefrihet i en ny tid

2020-ff. Koncept med seminarier, strategikonferens, publika samtal och djupintervjuer, samt publikationer. I samverkan med bl.a. Bokmässan i Göteborg, ICORN, Göteborgs Stad, Hanaholmen och PEN/Opp.