Göteborgs universitet
Bild
Moshe Vardi, hedersdoktor vid IT-fakulteten 2020
Professor Moshe Vardi, hedersdoktor vid IT-fakulteten 2020
Länkstig

Moshe Vardi fokuserar på teknologi och demokrati

Professor Moshe Vardi vid Rice University i Texas utnämndes till 2020 års hedersdoktor vid IT-fakulteten. I mars 2023 kunde Moshe Vardi äntligen hålla en välbesökt föreläsning "The Tsunami of Technology and Democracy" där han också fick ta emot sina insignier.

Vilka är dina intryck från din tid med Institutionen för data- och informationsteknik?

– Jag tyckte det var roligt att få lära känna en livlig institution som var fylld med energi. Jag hade intressanta samtal med institutionsledningen om hur man bygger akademisk excellens och jag uppskattade att få inblick i forskarnas och doktorandernas olika forskningsinriktningar. Det kan mycket väl leda till nya samarbeten.

–  Det var också riktigt roligt att träffa min tidigare student, Nir Piterman, som nu har en blomstrande tillvaro som professor.

Ämnet för ditt föredrag som hedersdoktor var teknologi och demokrati?

– Jag valde att prata om den negativa inverkan som teknik kan ha på demokratin. Under många år fokuserade datavetare som jag enbart på de rent tekniska aspekterna av datavetenskap och lämnade diskussionen om samhällelig påverkan av informationsteknologi till andra discipliner. Under det senaste decenniet har jag kommit fram till att det inte är moraliskt försvarbart. Teknologer måste acceptera att teknik har både positiva och negativa konsekvenser. Jag anser att vi måste ta vårt sociala ansvar.

Vad betydde det för dig att 2020 bli utsedd till hedersdoktor?

– Vetenskap är en social aktivitet. Forskare vill förändra världen genom att påverka forskarsamhällets tankesätt. Att tilldelas titeln hedersdoktor är en stark signal från vetenskapssamfundet till en forskare: "Ja, det du har åstadkommit är betydelsefullt."

Vad har du för planer för framtiden?

– Tillsammans med mina studenter fortsätter jag förstås att forska om automatiserad härledning,  men parallellt med det arbetet har jag ett huvudsakligt fokus på att övertyga datorforskningssamhället att även ta ansvar för informationsteknologins negativa effekter.

Insignier för professor Moshe Vardi
Professor Moshe Vardis insignier som hedersdoktor vid IT-fakulteten.
Foto: Mohammad Mehdi Ahmadpanah

Motivering för utnämningen av Moshe Vardi till hedersdoktor vid IT-fakulteten:

Professor Moshe Vardi har gjort betydande insatser för användningen av logik inom datavetenskap, i synnerhet när det gäller den logiska teorin för databaser, resonemang om kunskap, den automatiskt teoretiska metoden för programverifiering och ändlig modellteori.

Professor Vardis bidrag har resulterat i flera utmärkelser och han är medlem i US National Academy of Sciences and of Engineering och European Academy of Sciences. Han är en produktiv författare med ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, i vilka han har samarbetat med över 300 medförfattare.

Utöver det vetenskapliga bidraget är betydelsen av Professor Vardis praktiska arbete inom datavetenskapen av samma magnitud. Han har under tio år varit redaktör för tidskriften Communications of the ACM och har ansvarat för en stor återupplivning av denna. Vardi har bland mycket annat också varit aktiv i datavetenskapens popularisering och bidragit starkt i debatter relaterade till de effekter Artificial Intelligence har på samhälle och ekonomi och framtiden för vårt område.

Denna unika kombination av bidrag till det vetenskapliga samhället främjar hela området datavetenskap och gör honom till en mycket värdig hedersdoktor.

Professor Vardis anknytning till Göteborgs universitet är främst genom hans mångåriga samarbete med Dr Nir Piterman på Institutionen för data- och informationsteknik. De har bland annat samarbetat forskningsmässigt när det gäller tillämpningar av temporär logik för verifiering och reaktiv syntes, automata teori, samt tillämpningar av logik och verifiering på biologisk modellering.

 

(Texten är en sammanfattning)