Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation och verksamhetsråd

Här hittar du information om Hantverkslaboratoriets organisation och verksamhetsråd.

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet organiseras under Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för kulturvård. Två verksamhetsledare ansvarar för verksamheten som styrs genom en aktivitetsplan och budget som fastställs årligen. Hantverkslaboratoriet har tre koordinatorer inom respektive bygg-, landskaps och trädgårdshantverk. Hantverkskoordinatorerna är samordnare av breda nätverk för yrkesverksamma hantverkare inom respektive fält.

Logotyp för Västra Götalandsregionen

Verksamhetsråd

Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd har en rådgivande funktion i strategiska frågor. I rådet sitter representanter för Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun, Statens fastighetsverk, Sveriges hembygdsförbund, Nämnden för hemslöjdsfrågor och de svenska friluftsmuseernas samorganisation FRI. Bland finansiärer som inte medverkar i verksamhetsrådet finns Grevillis fond och John Hedins stiftelse.