Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar insidan av en tornstapel med en konstruktion i trä
Interiör av tornstapeln i Grevbäck med dess integrerade byggställning.
Foto: Mattias Hallgren
Länkstig

Mattias Hallgren: Medeltida tornstaplar med integrerad byggställning

Hur var medeltida tornstaplar konstruerade? I gästhantverkarprojektet Medeltida tornstaplar med integrerad byggställning gjordes en ingående undersökning av tornstapeln i Grevbäck.

Uppmätning och modell

Mattias Hallgren har i sitt gästhantverkarprojekt ”Medeltida tornstaplar med integrerad byggställning” undersökt tornstapeln vid Grevbäcks kyrka. Syftet med arbetet har varit att genom uppmätning av Grevbäcks tornstapel och att bygga en modell i skala 1:10 av den medeltida tornstapeln analysera konstruktionen och tolka tillvägagångssättet vid resningen. I arbetet har frågor om ursprungligt utseende, senare tillägg, konstruktionsprinciper, klockinfästning, inklädning, virkesval, knutpunkter och sammanfogningar undersökts.

Vetenskaplig artikel

Arbetet har resulterat i en vetenskaplig artikel, "The Craftsmanship in Construction" av Mattias Hallgren och Gunnar Almevik. Den presenterades vid seminariet ”Building histories” vid Cambridge i april 2017. 

Tornstapeln vid Grevbäcks kyrka

Bilder från undersökningen av tornstapeln i Grevbäck. Arbetet gjordes inom gästhantverkarprojektet Medeltida tornstaplar med integrerad byggställning.

Foto: Mattias Hallgren
Foto: Mattias Hallgren