Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en äng omgärdad av gärdesgård, samt sju personer som arbetar med lieslåtter.
Traditionell slåtter i Orsa, Dalarna, 2016.
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Liehandboken

Vill du bidra till det viktiga arbetet med att sköta värdefulla ängsmarker? Värdefullt för kulturlandskapet, pollinerarna och den biologiska mångfalden. Lien är ett fantastiskt redskap för den typen av slåtter. I Liehandboken, en djupgående hantverksdokumentation av redskap, slåtterteknik mm, finns kunskapen samlad.

Hantverksdokumentation och kurslitteratur

Rune Stenholm Jakobsen började lära sig att slå med lie 2005. Med tiden uppstod ett starkt intresse för lieslåtter och liar. Rune började dokumentera och sammanställa erfarenheter och kunskap hos sig själv och andra. Idén föddes att göra en liehandbok som både är en djupgående hantverksdokumentation och samtidigt kan fungera som kurslitteratur.

Pedagogiska filmklipp

I ett gästhantverkarprojekt har Rune bearbetat det material som samlats in under åren till en handbok som vid sidan av text innehåller många illustrerande skisser och bilder. I webbversionen  av Liehandboken finns också pedagogiska filmklipp som visar slåtterteknik och slipning av liar.  I det avslutande kapitlet finns råd till beställare och handledning för upphandlingar.