University of Gothenburg
Image
Bilden visar en röd tegelvägg
Photo: Linda Lindblad
Breadcrumb

Gesäll- och mästarbrev

Lärling, gesäll och mästare anger en hantverkares yrkeskarriär och grader av skicklighet och erfarenhet. Hantverkslaboratoriet följer och medverkar i utvecklingen av relevanta provbestämmelser för hantverksproduktion i dagens arbetsliv och för kulturmiljövårdens behov. 

Validering av kompetenser och utfärdande av kompetensbevis som till exempel mästarbrev är viktiga konkurrensmedel för små och medelstora hantverksföretag. Gesäll- och mästarbrev utfärdas av Sveriges hantverksråd genom Stiftelsen hantverk & utbildning i Leksand i samverkan med respektive branschorganisation.

Hantverkslaboratoriet jobbar med branschorganisationer kring utveckling av gesäll- och mästarprov med inriktning mot kulturhistoriskt och restaureringsinriktad hantverkskompetens. En modell för validering utarbetas och hantverksmiljön i Mariestad är en viktig plattform för traditionella hantverkskunskaper och prövningen av dessa.

Ser du ett behov av ett gesäll- och mästarbrev inom din bransch? Hantverkslaboratoriet kan, med hjälp av de nätverk som finns knutna till verksamheten, stödja en sådan process. Kontakta oss: craftlab@conservation.gu.se