University of Gothenburg
Image
Bilden visar strykning med silikatfärg på en putsad yta.
Strykning med silikatfärg på en putsad yta. Arja Källbom undersökte vattenglas- och silikatfärger i ett gästhantverkarprojekt 2013.
Photo: Arja Källbom
Breadcrumb

Blir du vår nästa gästhantverkare?

Här hittar du information om hur du ansöker till gästhantverkare och om vilket stöd vi erbjuder. Årets utlysning öppnar 15 augusti med sista ansökningsdag 31 oktober.

Har du en projektidé? Ett problem du vill lösa i ditt yrkesarbete? En produkt eller teknik du vill utveckla? Är du verksam inom bygghantverk, landskapsvård eller trädgård? Kan resultatet av din undersökning bli till nytta inom kulturmiljövården? 

Då kan du söka gästhantverkartjänst vid Hantverkslaboratoriet.

Ansökan ska göras digitalt och innehålla ett enkelt cv, ett kortare personligt brev samt en projektplan. En handledning för att skriva projektplan går att ladda ner här intill.

Utlysningen av tjänsten hittar du fr o m 15 augusti under Lediga anställningar på Göteborgs universitets webbplats. 

Handledning och lön

Gästhantverkartjänsterna syftar till att ge praktiker utrymme att själva utveckla praktiken. Som gästhantverkare får du vetenskaplig handledning samt lön på 50% upp till 6 månader för att fördjupa dig i en problematik eller frågeställning som rör ditt hantverkliga arbete. Viktigt är att det du väljer att arbeta med kan bli till nytta för fler inom kulturmiljövården. Arbetet kan i viss mån anpassas till din arbetssituation. Upplägget bestämmer vi tillsammans. Om du vill erbjuds du möjlighet att utnyttja Göteborgs universitets verkstäder och lokaler i Mariestad.

Gästhantverkarprojekt redovisas ibland i form av en kortare film. Du får stöd av Hantverkslaboratoriets filmare i att producera filmen som sedan publiceras i Hantverkslaboratoriets Youtubekanal. Ett gästhantverkarprojekt kan också redovisas i form av exempelvis en rapport, en manual, ett seminarium eller en kurs.

Hantverkskunskaper upprätthålls oftast i näringsutövande, där utforskande vid sidan av produktionen sällan betalar sig. Hantverkare och hantverksföretag konkurrerar också med kunskap, vilket kan försvåra kunskapsutbyte och gemensam metodutveckling. Därför är stöd till forskning – i det här fallet i form av en gästhantverkartjänst – särskilt värdefullt för gruppen hantverkare.

Har du frågor om gästhantverkar-tjänsterna eller ditt tänkta projekt?

Välkommen att ta kontakt med Hantverkslaboratoriet: craftlab@conservation.gu.se