Göteborgs universitet
Bild
betesdjur i betesmark
bete vid Indalsälven i Medelpad
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Bete och betesfrågor

Här finner du länkar till sex inspelade föredrag som hölls under februari-mars 2023, inom ramen för nätverket Svenska kulturlandskap.

En sammanfattande presentation av hela föredragsserien, baserad huvudsakligen på de sex föredragens presentationsfiler.

 

Föredrag 1

Betesmark och biologiskt kulturarv

Ekologi och historia i samspel

Anna Westin och Tommy Lennartsson vid Centrum för biologisk mångfald, SLU

länk till inspelning av föredrag 1

 

Föredrag 2

Regenerativt lantbruk och betesfrågor

Ett kompletterande perspektiv

Jörgen Andersson, Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk

länk till inspelning av föredrag 2

 

Föredrag 3

Bete med slåtterliknande effekt

Exempel från gårdar med nötbesättningar i Dalsland

Lars Johansson vid länsstyrelsen i Västra Götalands län & SLU

länk till inspelning av föredrag 3

 

Föredrag 4

Strip-bete och andra sätt att arbeta

Exempel från två gårdar på gränsen mellan Småland och Östergötland

Anja och Sten Dalhög, Månsabola utanför Ödeshög

länk till inspelning av föredrag 4

 

Föredrag 5

Fjällnära bete

Exempel från en gård i Jämtland

Emily och Magnus Olsson, Jormvattnet norr om Gäddede

länk till inspelning av föredrag 5

 

Föredrag 6

Hur ser förutsättningarna ut framöver?

Summering och reflektioner framåt

Johan Ahnström, Jordbruksverket och Jörgen Wissman, Naturvårdsverket

länk till inspelning av föredrag 6