Göteborgs universitet
Bild
betesdjur i betesmark
bete vid Indalsälven i Medelpad
Foto: Hjalmar Croneborg
Länkstig

Bete och betesfrågor

Här finner du videomöteslänkar till sex föredrag som hålls under februari-mars 2023, inom ramen för nätverket Svenska kulturlandskap.

Föredrag 1

Betesmark och biologiskt kulturarv

Ekologi och historia i samspel

Anna Westin och Tommy Lennartsson vid Centrum för biologisk mångfald, SLU

länk till inspelning av föredrag 1

 

Föredrag 2 – onsdag 8 februari kl. 20.00-20.45

Regenerativt lantbruk och betesfrågor

Ett kompletterande perspektiv

Jörgen Andersson, Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk

videomöteslänk till föredrag 2

 

Föredrag 3 – onsdag 15 februari kl. 20.00-20.45

Bete med slåtterliknande effekt

Exempel från gårdar med nötbesättningar i Dalsland

Lars Johansson vid länsstyrelsen i Västra Götalands län & SLU

videomöteslänk till föredrag 3

 

Föredrag 4 – onsdag 22 februari kl. 20.00-20.45

Strip-bete och andra sätt att arbeta

Exempel från två gårdar på gränsen mellan Småland och Östergötland

Anja och Sten Dalhög, Månsabola utanför Ödeshög

videomöteslänk till föredrag 4

 

Föredrag 5 – onsdag 1 mars kl. 20.00-20.45

Fjällnära bete

Exempel från en gård i Jämtland

Emily och Magnus Olsson, Jormvattnet norr om Gäddede

videomöteslänk till föredrag 5

 

Föredrag 6 – onsdag 8 mars kl. 20.00-20.45

Hur ser förutsättningarna ut framöver?

Summering och reflektioner framåt

Johan Ahnström, Jordbruksverket och Jörgen Wissman, Naturvårdsverket

videomöteslänk till föredrag 6