Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar schabloner tänkta att användas på en vägg
Foto: Anna Berg
Länkstig

Anna Berg: Schablonmålning för vår tid

Schablonmålning är en teknik med stor framtida potential i såväl äldre kulturmiljöer som moderna hem. Men hur kan material och metoder väljas och förbättras för att bli så hållbara som möjligt? Och hur kan intresserade på ett enkelt sätt få del av kunskapen? Kulturmålare Anna Berg har tagit sig an frågorna i ett gästhantverkarprojekt.

Hållbara mönstrade väggar

De tapeter som tillverkas idag innehåller ofta plast. Så vilka hållbara alternativ finns för den som vill ha mönstrade väggar? Schablonmåleri har en stor potential att bli ett sådant alternativ, menar Anna Berg. I projektet Förutsättningar för schablonmåleri i vår tid – undersökningar och kartläggning av material och verktyg som finns att tillgå på dagens marknad tar hon sig an frågan.

En serie filmer

Projektet är tänkt att resultera i en serie filmer som belyser olika moment kopplade till schablonmålning. Några av dessa är att sätta upp lumppapp, tillverkning av schabloner, uppmätning på vägg. Anna undersöker också tillgången på olika typer av hållbara material. 

Gästhantverkartjänsterna omfattar sammanlagt tre månaders arbete.  Beroende på vad som passar respektive gästhantverkare och projektets art kan tiden fördelas över året. Anna Berg har arbetat med sitt projekt under 2022 och det slutredovisas under 2023.

Foto: Anna Berg
Foto: Anna Berg

Resultat

I Anna Bergs tre filmer får vi följa processen att förnya ett rum genom att först tapetsera väggarna med lumppapp och cellulosaklister, sedan tillverka äggoljetempera och limfärg och måla pappen, till att slutligen dekorera väggarna med schablonmönster.

Navigate to video: Del 1: Tapetsera med lumppapp
Video (26:34)
Del 1: Tapetsera med lumppapp
Navigate to video: Del 2: Tillverka färg med enkla ingredienser
Video (17:18)
Del 2: Tillverka färg med enkla ingredienser
Navigate to video: Del 3: Mönstra med schablonteknik
Video (23:49)
Del 3: Mönstra med schablonteknik