Bild
En kvinnlig student.
AI kan stödja inlärning på flera olika sätt.
Foto: Shutterstock
Länkstig

AI främjar lärande i kurs om klimat och cirkulär ekonomi

Publicerad

Artificiell intelligens skapar oändliga möjligheter. Men den medför också risker och utmanar traditionella metoder, vilket tvingar oss att tänka innovativt. En ny kurs, arrangerad av EfD och Chalmers tekniska högskola, används AI både som ett pedagogiskt verktyg, för att skapa visualiseringar, utveckla kritiskt tänkande och stödja realtidsanalys.

Kursen "Policymaking för klimat och cirkulär ekonomi" har för närvarande över 250 sökande med olika bakgrunder; från studenter till yrkesverksamma inom politik, näringsliv och forskning.

I takt med att allt fler påverkas av klimatförändringar blir utbildning inom klimat- och miljöekonomi allt viktigare. Ett unikt inslag i denna kurs är dess innovativa användning av AI för att skapa en mer engagerande och effektiv inlärningsupplevelse samtidigt som den adresserar en av vår tids största utmaningar - klimatförändringarna.

AI som ett pedagogiskt verktyg

I denna kurs kommer AI att fungera som en katalysator för effektivt lärande. Chattbots kommer att användas för att ge omedelbara svar på frågor som deltagarna kanske inte har möjlighet att ställa direkt till instruktören. Detta optimerar inlärningsprocessen och möjliggör för undervisningsteamet att fokusera på de mest komplexa och utmanande aspekterna av hållbarhetspolicyskapande. Emellertid kan Chattbots dock ge felaktig information, varför vi även kommer att diskutera bästa praxis för deras användning för att hantera deras brister.

Visualisering genom AI

AI kommer att användas för att generera informativa och lättförståeliga visuella hjälpmedel för att hjälpa deltagarna att förstå och komma ihåg komplexa begrepp. Ett exempel är bilden nedan av "allmänningens dilemma" - när gemensamma resurser, såsom ren luft, utnyttjas på ett ohållbart sätt på grund av bristfälliga äganderättigheter.

AI-genererad bild.
AI-genererad bild.
Foto: AI

Främjar kritiskt tänkande

Kursen främjar också kritisk tänkande genom diskussion och granskning av möjligheterna och begränsningarna hos AI-verktyg, vilket är en ovärderlig färdighet i dagens digitaliserade värld.

Stöd för analyser och interaktivitet

AI kommer också att hjälpa till med att sammanfatta och presentera kursdeltagarnas åsikter och idéer i realtid, vilket skapar en interaktiv och inkluderande lärmiljö trots det stora antalet deltagare.

Information om kursen

Kursprogram
Registrera dig för kursen (endast för studenter som är baserade i Sverige)
Sista ansökningsdag: 8 oktober 2023.