Göteborgs universitet
Bild
Två kvinnor samtalar i föreläsningssal
Workshop med nätverket Women in Environmental Economics.
Foto: EfD
Länkstig

Vår forskarutbildning

EfD stödjer, tillsammans med Nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg, doktorandprogram i nationalekonomi vid Addis Ababa University och University of Rwanda.

Programmen finansieras av Sida och inkluderar ett andra utbildningsår med specialiseringskurser, såsom utvecklingsekonomi, tillämpad ekonometri och beteendeekonomi. Dessutom delar kollegor vid Göteborgs universitet och samarbetande universitet på handledarskap för doktorander.

Samarbeten

Programmet erbjuder också möjligheter för forskarna vid Addis Ababa University och University of Rwanda att delta i post-doc- och gäststudier vid Göteborgs universitet, samt att bedriva forskning tillsammans med kollegor i Göteborg.

Ökade insikter

Samarbetet medför stora fördelar för alla parter. Addis Ababa University och University of Rwanda får en möjlighet att erbjuda sina doktorandstudenter studier vid en av de mest framstående nationalekonomiska institutionerna i världen. Det lyfter kvaliteten på studierna. EfD och Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg vinner också på samarbetet genom utbytet med de akademiska institutionerna i Afrika, och de ökade insikter om utvecklingen på denna kontinent som detta innebär. Dessutom är det vanligt att kollegor som delat en handledarroll för en doktorandstudent sedan även producerar akademiska artiklar tillsammans, vilket ökar den akademiska produktionen vid båda universiteten.

Internationalisering

Det kortsiktiga målet med samarbetena är att utbilda skickliga doktorander och att samproducera forskning på alla institutioner. Långsiktiga mål är att förbättra forskningskulturen på Addis Ababa University och University of Rwanda och att bidra till en internationalisering av de akademiska institutionerna. Samarbetet skapar en plattform för alla parter att internationalisera forskning och utbildning, lära mer och bidra till den ekonomiska transformationen av två av de snabbast växande afrikanska länderna, Etiopien och Rwanda.

Programmet är finansierat av Sida.

En kvinnlig föreläsare i en sal
Foto: EfD
Två kvinnor sitter tillsammans utomhus
EfD samarbetar med Addis Ababa University i Etiopien.
Foto: EfD