Göteborgs universitet
Bild
Vårdpersonal genomför utbildningen Med människa.
Foto: Catharina Fyrberg
Länkstig

Med människa onlineutbildning

Med människa är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg.

Har ni funderat på att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i er verksamhet? Då är ni inte ensamma. Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat. Därför har vi på GPCC lanserat en helt gratis online-utbildning som vi har kallat Med människa. Den är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg.

– Många känner nu till personcentrerad vård, och frågan de oftast ställer till oss är hur man kan börja arbeta personcentrerat, säger Irma Lindström Kjellberg, på GPCC, som står bakom utbildningen. Därför har vi på GPCC skapat ett pedagogiskt verktyg där verksamheter själva kan genomföra en utbildning.

En majoritet av landets regioner arbetar för att införa personcentrerad vård, ett partnerskap mellan patient, anhöriga och professioner i vården. Det handlar om att lyssna på patientens berättelser, som tillsammans med andra undersökningar bildar underlag för en personlig hälsoplan. Ordet patient är i detta sammanhang ett samlingsnamn för alla vi möter inom hälso-och sjukvården samt omsorgen.

Tio utbildningspass i grupp

Med människa är gratis att använda. Utbildningen genomförs i grupper om fyra till sex personer med mixade kompetenser. Gruppen guidas steg för steg genom teori, diskussion och övningar, även i det dagliga arbetet. Utbildningen kan genomföras med mycket enkla medel. Det enda som behövs är Post-it-lappar samt plats och tid för samtal och praktiska övningar.

Frågor som tas upp i utbildningen kan exempelvis vara i vilken grad de anställda tar hänsyn till patientens expertkunskaper om sig själv, hur väl de förstår patientens upplevelser av sina symptom och hur den gemensamma vårdplaneringen dokumenteras.

Utbildningens tre moduler – partnerskap, patientberättelse och dokumentation – omfattar totalt tio tillfällen om 50 minuter vardera. Det går också att korta ner utbildningen beroende på vad man vill fokusera på. Passen leds alltid av någon i gruppen, antingen samma person varje gång eller olika.

Färre vårddagar och större tilltro

Övergången till personcentrerad vård beskrivs ibland som ett paradigmskifte inom hälso- och sjukvården. Forskning visar att personcentrerad vård kan minska antalet vårddagar på sjukhus, och leda till att vårdtagarna får större tilltro till vården.

Text: Margareta Gustafsson Kubista och Jeanette Tenggren Durkan

 

Länk till utbildningen Med människa
 

Utvärdering och översättningar av Med människa

Med människa utvärderas av forskare på GPCC. Med människa finns översatt till engelska, och översättningar till bland annat franska och portugisiska tas fram. 

Läs mer om utvärderingen här.

Läs mer om översättningen till franska här.

Med människa på engelska.

LADDA NER: Med människa flygblad

Med Människa flygblad (PDF)