Göteborgs universitet

SATMEG

Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG) är ett samarbete mellan forskare som hoppas kunna skräddarsy individanpassade behandingar för patienter i västra Sverige som lider av melanom.

Om Melanoma

Se engelsk version av sidan.

SATMEG - Syfte och mål

Se engelsk version av sidan.

Kliniska prövningar

SATMEG  har initierat två kliniska prövningar för UVM-patienter med metastas: SCANDIUM (klinisk PI: medsökande Roger Olofsson Bagge) och PEMDAC (klinisk PI: medsökande Lars Ny).

SCANDIUM trial 

Inom denna studie jämförs en kirurgisk onkologisk metod, Isolerad leverperfusion (IHP), med de bästa behandlingsalternativen i en en akademisk prövning inom fas III. Under den kirurgiska proceduren, ges biopsier till laboratoriet så att vi kan analysera tumörernas genetik och generera PDX-modeller. Då biopsier generellt inte tas från UVM-patienters levermetastaser, är detta verkligen en unik möjlighet.

PEMDAC trial 

I denna studie kombineras epigenetisk behandling (HDAC inhibitor entinostat) med immunterapi (PD1 antibody pembroluzimab). Motiveringen för denna kliniska prövning kommer från preklinisk data från laboratoriet, vilken visar att det är möjligt att öka uttrycket av den antigenpresenterande molekylen HLA från ögonmelanom, genom HDAC-hämmare. Det finns även andra troliga mekanismer som skulle kunna öka immuniteten och de translationella försöken i denna kliniska prövning kommer därför att belysa verkningsmekanismer om respons ses.

SATMEG medlemmar och samarbetspartners

Kärnmedlemmar

Jonas Nilsson, PhD
Professor inom experimentell cancerkirurgi

Roger Olofsson Bagge, MD/PhD
Professor & forskargruppledare inom bröst- och melanomkirurgi

Lars Ny, MD, PhD
Docent & avdelningschef, överläkare inom melanom onkologi

Ulrika Stierner, MD, PhD
Onkolog

Lisa Nilsson, PhD
Senior forskare


Samarbetspartners

Lokala

Erik Larsson Lekholm, PhD, Docent
Peter Naredi, MD/PhD, Professor
Jan Lötvall, MD/PhD, Professor
Ulf Yrlid, PhD, Docent
Jerker Mårtensson, PhD, Docent
Ola Nilsson, MD/PhD, Professor

Nationella

Thomas Helleday, KI
Nelson Gekara, Umeå Universitet
Martin Bergö, KI

Internationella

Ulrich Keller, TU Munich, Tyskland
Marco Donia and IngeMarie Svane, Herlev Sjukhus, Danmark
Piro Lito, MSKCC, New York