Bild
Roger Olofsson Bagge
Foto: Lennart Wiman
Länkstig

Prestigefyllt anslag för forskning kring kombinationsbehandling vid metastaser av ögonmelanom

Publicerad

Forskaren och kirurgen Roger Olofsson Bagge tilldelas ett prestigefyllt anslaget, från American Association for Cancer Research AACR. Han får det för att kunna fortsätta sin forskning kring en kombinationsbehandling vid dottertumörer (metastaser) i levern på grund av melanom i ögat.

Anslaget1 – The 2021 AACR-Ocular Melanoma Foundation Career Development Award, in honor of Robert C. Allen, MD, på totalt 75 000 US dollar, får han för att kunna gör en fortsättning på SCANDIUM-studien, en svensk studie som han lett, och som handlar om leverperfusion2 vid dottertumörer (metastaser) i levern på grund av melanom i ögat. Roger Olofsson Bagge är docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin med en forskargrupp knuten till Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine (WCMTM) samt Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (SCCR). Han är också kirurg och ansvarig för bröst- och melanomkirurgin samt föreståndare för Bröstcentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ögonmelanom (uvealt melanom) är en sällsynt cancerform i ögat. Den skiljer sig på många sätt i från hudmelanom, även genom att den är resistent mot immunterapi, som annars varit en revolution för behandling av patienter med hudmelanom. Själva melanomet i ögat behandlas med god effekt genom kirurgi eller strålbehandling, men ungefär hälften av patienterna utvecklar dottertumörer, då främst i levern, och det finns idag ingen etablerad behandling för dessa patienter.  Överlevnaden för patienter med metastaser är i median cirka 1 år och har inte förbättrats på decennier.

Immunterapi aktiverar kroppens eget immunförsvar och ger högre celldöd i tumören

– Leverperfusion möjliggör att mycket höga doser av cellgift kan ges till levern samtidigt som man minimerar risken för biverkningar i resten av kroppen. Forskning har visat att denna behandlingsform ger upphov till en aktivering av kroppens eget immunförsvar vilket kan vara en av orsakerna till att man ser celldöd i tumörerna efter behandlingen, säger Roger Olofsson Bagge.

Immunterapi å sin sida verkar genom att öka immunförsvarets aktivitet mot cancerceller och skulle därför kunna förstärka effekten av leverperfusion.

– Syftet med SCANDIUM-II studien3 är just att undersöka effekten och säkerheten av kombinerad behandling med immunterapi, med läkemedlen nivolumab och ipilimumab, och leverperfusion. Denna kombinerade behandling har inte tidigare genomförts, och förhoppningen är att detta skulle kunna bli den första effektiva behandlingen för dessa patienter som idag inte har någon behandling att tillgå.

Motivering

– AACR’s beslut att tilldela Roger Olofsson Bagge årets anslag, baserades på kvalitén på ansökan till AACR och Ocular Melanoma Foundation, en tro på att hans projekt kommer att få en betydande inverkan, samt som ett erkännande av hans potential som en framtida ledare inom cancerforskning, skriver Judy N. Quong, chef, vetenskaplig granskning och bidragsadministration vid AACR.

MER FAKTA

1 Anslaget delas högtidligt ut vid AACR’s årsmöte i New Orleans i April 2022. AACR är världens första och största organisation för cancerforskning. Den grundades 1907 och har idag mer än 48 000 medlemmar. På AACRs årliga konferens, där priset kommer att delas ut, brukar det delta mer än 100.000 personer, vilket gör det till ett av de absolut största mötena i världen. Länk till  AACR

2 Leverperfusion är en operation där levern isoleras kirurgiskt från kroppens blodcirkulation och ansluts till en hjärt-lungmaskin. Levern värms sedan till 40 grader och behandlas sedan med cellgift (melfalan), som får cirkulera i levern under en timme. Därefter sköljs cellgiftet bort och blodcirkulationen återställs.

3 IHP and immunotherapy for uveal melanoma metastasis - the SCANDIUM-II trial