Bild
Roger Olofsson Bagge tar emot priset av SKFs ordförande Catharina Ihre-Lundgren
Roger Olofsson Bagge tar emot priset av SKFs ordförande Catharina Ihre-Lundgren
Foto: Foto: Per Lindnér
Länkstig

Roger Olofsson Bagge får Stora forskarpriset 2021

Publicerad

Roger Olofsson Bagge fick i veckan ta emot Svensk Kirurgisk Förenings Stora forskarpris. Han får priset framförallt för sin forskning kring malignt melanom, där han fokuserat på translationell forskning och tagit sina resultat från laboratoriet till kliniska studier.

Detta är föreningens mest prestigefulla pris (1) som ges till en forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning.

– Att få detta pris är den största äran man kan få som svensk kirurg, och det är framförallt det som jag tar med mig. Att hyllas på detta fantastiska sätt, och just detta år då Kirurgveckan är i Göteborg, är få förunnat. Prispengarna kommer jag att använda till min forskning på ett eller annat sätt, säger Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent vid Sahlgrenska akademin och institutionen för kliniska vetenskaper (2).

Efter prisceremonin höll han ett föredrag som beskrev hans forskning, framförallt bakgrunden till de kliniska studierna, men även de olika doktorandprojekt som pågår inom forskningsgruppen 3.

Bild
Roger Olofsson Bagge höll efter prisceremonin ett längre tal
Roger Olofsson Bagge höll efter prisceremonin ett längre tal
Foto: Foto: Per Lindnér

Hur firade du detta?

– Igår kväll bjöds jag på en magnifik middag av styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening, och nu på förmiddagen har jag fortsatt med att ta emot gratulationer från när och fjärran.

Tidigare i år fick Roger Olofsson Bagge ett annat prestigefyllt anslag, och den gången var det från American Association for Cancer Research AACR, för forskning kring kombinationsbehandling vid metastaser av ögonmelanom (4).

Så här fungerar urvalet
Inför varje års forskarpris nominerar de 6 regionerna 2–3 personer vardera, varav en blir den regionala vinnaren, vidare utses en av dessa till huvudpristagare, och den personen erhåller 250 000 kr och äran. Priset kan bara fås en gång och delas ut vid
den årliga Kirurgveckan som i år 2021 var i Göteborg 23–27 augusti och till största delen hölls digitalt.

 

MER FAKTA

1. Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris – läs mer http://www.svenskkirurgi.se/forskningsstipendier/
2. Roger Olofsson Bagge är även sektionschef för Sektionen för Bröst och Melanomkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt föreståndare för Bröstcentrum Sahlgrenska.

3. Grupp Roger Olofsson Bagge

4. The 2021 AACR-Ocular Melanoma Foundation Career Development Award, in honor of Robert C. Allen, MD