Bild
Genrebild på provrör i ett lab
Foto: Winborg
Länkstig

Jubileumsklinikens Cancerfond delar ut 15,2 miljoner till 33 cancerforskare

Publicerad

Jubileumsklinikens Cancerfond delar i år ut över 15,2 miljoner kronor till 33 cancerforskare vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Drygt 1 miljon kronor av det angivna beloppet går till ”forskarmånader för kliniker”, där syftet är att underlätta för kliniskt aktiva personer att koncentrera sig på sin forskning. Det är numera även möjligt för forskare anställda på andra onkologiska verksamheter i Västra Götalandsregionen och Norra Halland att söka sådant anslag, förutsatt att det finns en koppling till den akademiska forskningen vid Jubileumskliniken.

Forskarna är även knutna till ämnesområdet för onkologi här vid Sahlgrenska akademin.

Endokrina tumörer, tarmhälsan och bröstcancer – var tre områden som fick störst tilldelning

  • Eva Forssell-Aronsson får 1,2 miljoner kronor för projektet:  Nya behandlingsstrategier för molekylär radionuklidterapi av spridd cancersjukdom, med fokus på endokrina tumörer och tumörer med endokrina egenskaper
  • Gunnar Steineck får 1,2 miljoner för projektet:  Dietary fiber to increase the normal intestinal tissue's radioresistance and drugs to improve intestinal health after radiotherapy. (Kostfiber för att öka den normala tarmvävnadens strålresistens och läkemedel för att förbättra tarmhälsan efter strålbehandling)
  • Per Karlsson får 1 miljon för projektet:  Individualisering av strålbehandling vid bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer
Toshima Parris, som forskar kring trippelnegativ bröstcancer, har fått 250 000 kronor i projektanslag i år, för projektet Breast Cancer Stem Cells: New Target for Successful Treatment of Triple-Negative Breast Cancer Subtypes.

Bild
Fotografi på Toshima Parris
Toshima Parris, forskare inom ämnesområdet onkologi

– Vi vill klargöra om trippelnegativa bröstcancerceller innehåller cancerstamceller och i så fall identifiera behandlingar som kan slå ut dessa, säger hon i en intervju på Jubileumsklinikens Cancerfonds webbplats

Hon berättar också att det bästa med att vara forskare är att hon lär sig något nytt varje dag. Det liknar att sätta ihop ett pussel. För varje experiment och studie som hon utför så blir bilden klarare.

– Jag vill att fondens givare ska få veta att forskare verkligen uppskattar deras gåvor. Vi skulle inte kunna göra det som vi gör utan detta stöd, säger Toshima Parris i intervjun. Läs hela intervjun här.

Följande 29 cancerforskare har tilldelats projektanslag:
Per Albertsson, Eva Forssell-Aronsson
Peter Bernhardt, Cecilia Bull, Anna Bäck
Roumiana Chakarov, Daniel Giglio, Thomas Björk-Eriksson
Andreas Hallqvist, Maria Hedelin, Khalil Helou
Marianne Jarfelt, Per Karlsson, Anne Thilander Klang
Kerstin Lagerstrand, Max Levin, Barbro Linderholm, Sture Lindegren
Ingela Franck Lissbrant, Maria Ljungberg
Lars Ny, Caroline Olsson, Stig Palm, Toshima Parris, Niclas Pettersson
Maja Sohlin, Gunnar Steineck, Johanna Svensson

Det är namnet på huvudsökande som anges ovan, men i de större projekten ingår som regel ett antal ytterligare hängivna forskare med kompletterande kompetens och kunskap.

Följande 4 cancerforskare har tilldelats av medel till forskarmånader för kliniker:
Malin Blomstrand, Esmaeil Mehrara, Anna Nordenskjöld och Jan Nyman

FAKTA om Jubileumsklinikens Cancerfond

Jubileumsklinikens Cancerfond, bildades 1952 och har de senaste fem åren delat ut totalt cirka 69,2 miljoner kronor till cancerforskning i Västsverige. Finansieringen sker helt och hållet genom generösa gåvor från privatpersoner och företag.

Läs mer på tilldelningen och se hela listan med projekt på Jubileumsklinikens webbsida