Länkstig

Ann-Marie Pendrill

Om Ann-Marie Pendrill

Under åren 2009-2019 delade jag min tid mellan Göteborgs och Lunds universitet, där jag var föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik (fysik.org).

Under de senaste åren har mitt intresse alltmer ändrat inriktning från atomär beräkningsfysik mot utbildning i olika former. Under några år koordinerade jag naturvetenskapliga fakultetens skolkontakter, och arbetade bl.a. för att bygga upp utställningen av gymnasieprojekt, som nu blivit regionfinal för Unga forskare.

Jag är intresserad av många olika former av lärande utanför klassrummet, bl.a. på lekplatser, science center och i nöjesparker. Min bok om Fysik för hela kroppen ... utkom 2021 hos AAPT.

Se också https://orcid.org/0000-0002-1405-6561

Mina tidigare publikationer finns under namnet Mårtensson-Pendrill (se också en mer fullständig lista över mina tidigare publikationer). Min personliga sida på GU (uppdateras sällan)