Länkstig

Ingela Bursjöö

Universitetslektor, adjungerad

Institutionen för
fysik
Besöksadress
Origovägen 6B
41258 Göteborg
Rumsnummer
S1043
Postadress
41296 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och
teknik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ingela Bursjöö

Jag arbetar som lektor både på Göteborgs universitet och i Göteborgs stad. Att länka samman akademi, skola och omgivande samhälle är också en av mina arbetsuppgifter.

Jag arbetar bland annat med forskarskolan CUL, inom samverkansorganisationen CULF. Forskarutbildning av lärare och skolledare är ett viktigt steg för att nå en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag arbetar även med lärarutbildning på Institutionen för fysik samt Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Min egen forskning har kretsat kring naturvetenskapernas didaktik och utbildning för hållbar utveckling. Jag arbetar nu med ett europeiskt projekt om naturbaserade lösningar (NBS). Vi har just avslutat ett Erasmus+projekt om klimatdidaktik, Climateracy.

Mitt arbete består av många delar, inte minst att granska vetenskapliga texter och verksamheter, samt att kommunicera med omgivande samhälle. Naturvetenskapliga ämnen med fokus på undervisning och samhällsfrågor är en bra sammanfattning på mitt forskningsintresse.

Jag är legitimerad lärare för högstadiet och gymnasiet, och arbetar sedan 38 år som lärare i kemi, biologi, fysik, teknik och matematik i centrala Göteborg. Jag har även arbetat på Universeum. 2014 erhöll jag Göteborgs Stads förtjänsttecken. I mitt arbete på Center för Skolutveckling och som lektor på Grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad finns det många möjligheter att arbeta med praktiknära forskning. Det lärande som sker i och utanför klassrum har alltid engagerat mig, samt att stärka progressionen från ungdomsskola till högre utbildning.