Länkstig

Sebastian Kilde Löfgren

Om Sebastian Kilde Löfgren

Åren 2017-2020 arbetade jag som fysik och matematiklärare, samt undervisade i programmering vid Alströmergymnasiet i Alingsås. Redan där växte mitt intresse att undersöka och utveckla fysikundervisning gällande visualiseringar, utveckling av laborationer samt hur programmering kan utnyttjas som ett verktyg för att främja lärande inom fysik.

I september 2020 blev jag antagen till forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning), med placering vid institutionen för fysik under handledning av Jonas Enger som en del av forskningsgruppen för fysikens didaktik. Mitt doktorandprojekt handlar om att utveckla fjärrstyrda laborationer som är användningsbara för både gymnasiet och universitetsnivå. De områden jag har ett särskilt fokus mot i nuläget är laborationer som rör det abstrakta fältbegreppet inom ellära och magnetism. För att utveckla och utvärdera laborationer och deras användbarhet i klassrummet tillämpar jag en designbaserad approach, och använder variationsteori för att undersöka och förstå vilket lärande som möjliggörs för elever.

Jag har även ett stort intresse för lärarutbildning och har sedan 2021 varit kursansvarig för delkursen Astrofysik i L(G/9)FY21/LGNK62 samt ansvarar för utveckling av de programmeringslaborationer som ingår i fysikkurserna L(G/9)FY11, L(G/9)FY21 och L(G/9)FY31 för ämneslärarstudenter.

För preprints se min profil på Research Gate.