Länkstig

CHEFiOS projektets Nyttiggörande: skapande av användarvänliga och kostnadseffektiva koncept i förändringsarbete med chefers faktiska förutsättningar

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4 163 000
Projekttid
2012 - 2015
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Nyttiggörandeprojektet kommer att skapa användarvänliga och kostnadseffektiva koncept i förändringsarbete med chefers faktiska förutsättningar.

CHEFiOS projektet har utvecklat fyra instrument som visar: ”Hur chefer har det”, ”Vad chefer gör”, ”Organisatoriska strukturer och Kommunikationsmönster” samt ”Hur verksamheten ligger till”. Sex förvaltningar i fyra kommuner i Västsverige har deltagit i interventionen. Under ett år efter redovisningen av resultaten genomförde förvaltningarna ett förändringsarbete. Förvaltningarnas arbete ligger till grund för den modell för ”gynnsamma förutsättningar för förändringsarbete” som skapats. Generellt visar resultaten att förvaltningarnas ledningsgrupper i hög grad fått insikt om, och arbetat med förbättringar av chefers förutsättningar.

Detta projekts syfte är att nyttiggöra den utvecklade kunskapen genom att kvalitetssäkra konceptet över tid, skapa databaser och analyskompetens för instrumenten samt möjliggöra fortsatt utveckling. De anpassade och utvecklade instrumenten och förändringsmodellen skall bilda bas i en uppdragsutbildning vid Gbg:s Universitet. Utbildningen skall möjliggöra spridning av en kostnadseffektiv modell där offentliga organisationers egen expertis på organisations- och ledarutveckling, externa hjälpfunktioner och akademin samverkar. Projektet genomförs via tre pilotuppdrag i organisationer i Västsverige. Uppdragen omfattar de fyra kartläggningsinstrumenten och modellen ”gynnsamma förutsättningar för förändringsarbete”.
I projektet deltar flertalet forskare från CHEFiOS. Dessa kommer att utbilda lärare för genomförandet av, uppdragsutbildningen.

Forskare

Hans Lindgren, projekt ledare, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Annika Härenstam, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, numera Stockholms Universitet

Stefan Szücs, Institutionen för socialt arbete

Erik Berntson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Tina Kankkunen, Institutionen för sociologi, Stockholms Universitet. tina.kankkunen@sociology.su.se

Ylva Ulfsdotter Eriksson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Anders Pousette, Psykologiska institutionen

Linda Corin, doktorand vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, numera Institutet för stressmedicin, epost: linda.corin@vgregion.se

Anders Östebo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Karin Berg, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

John Ylander, Consultus

Gunilla Bergström, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Måns Waldenström, Psykoterapi och psykologkonsult AB

Mats Eriksson, Libro HB

Anneline Sander