Bild
Ola Helenius och Angelika Kullberg.
Ola Helenius och Angelika Kullberg.
Länkstig

Två nya professorer i matematikdidaktik

Publicerad

Angelika Kullberg och Ola Helenius har anställts som professorer i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. De forskar båda två om undervisning i matematik och arbetar i nära samverkan med lärare och skolor.

Angelika Kullberg disputerade vid Göteborgs universitet 2010 med avhandlingen What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics. I den I den prövade hon resultat från så kallade learning studies – en form av kollegialt lärande där lärare tillsammans utformar, testar och utvärderar undervisningsmodeller – och därefter har hon fortsatt att forska om learning studies och hur undervisningen i matematik kan förbättras.

Bild
Porträtt på Angelika Kullberg.
Angelika Kullberg.

– Jag är intresserad av relationen mellan undervisning och elevers lärande i matematik, samt hur man kan utveckla elevernas förståelse. Intresset kommer från min bakgrund som lärare i grundskolan. För mig är det viktigt att forskningen bidrar till att förbättra praktiken och elevers möjligheter att lära. Genom att utgå ifrån genuina undervisningsproblem, som till exempel Vad behöver eleverna lära och förstå för att kunna subtrahera med negativa tal? har vi möjlighet att skapa kunskap som är direkt relevant och användbar i lärares praktik, säger Angelika Kullberg.

Nytt sätt att se på matematiklärande

Ett resultat från hennes forskning som nyligen publicerades är ett nytt sätt att se på matematiklärande när det gäller förståelse av tal och tidig aritmetik.

– I vår artikel argumenterar vi för att det är vissa aspekter av tal som eleverna behöver urskilja för att kunna utveckla vissa räkneförmågor, till skillnad från den dominerande synen att elevers utveckling sker genom mer och mer avancerade räknestrategier.

Just nu leder Angelika Kullberg ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet om elevers lärande av addition och subtraktion i årskurs 1. De arbetar tillsammans med en grupp lärare i årskurs 1 och utvecklar undervisning som ska gynna elevernas förståelse av tal och ge eleverna långsiktigt hållbara sätt att lösa uppgifterna på.

Disputerade i matematik

Ola Helenius disputerade i matematik med avhandlingen On the Picard Group of Integer Group Rings som lades fram vid Chalmers 2002. Men intresset för undervisning gjorde att han anställdes vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) – ett nationellt centrum för att stödja utveckling av matematikundervisning som är placerat vid Göteborg universitet – där han har arbetat ända fram tills nu.

Bild
Porträtt på Ola Helenius.
Ola Helenius.

– Jag har alltid varit intresserad av hur man förstår och lär sig matematik. I skolan var jag en sådan som gärna hjälpte och i tjugoårsåldern vikarierade jag ett tag som lärare.

Ola Helenius har främst forskat om undervisningsdesign och fortbildning av lärare.

– De två hänger ofta ihop. I vår forskningsgrupp tar vi fram relativ komplex undervisningsdesign som kräver att lärare arbetar tillsammans och utvecklar sin undervisning.

Forskningsprojekt visade vilken undervisning som gav bäst resultat

Ett resultat från Ola Helenius forskning är boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass som togs fram tillsammans med Görel Sterner och Karin Wallby. Boken är numera är väl spridd bland lärare och bygger på ett experimentellt forskningsprojekt där en grupp lärare använde den undervisningsdesign forskarna hade tagit fram och en grupp lärare fortsatte att undervisa som vanligt.

– Vi kunde se ett tydligt resultat. I de klasser där vår undervisningsdesign användes blev elevresultaten bättre. Vi kan därför med gott samvete säga till lärare att om ni gör som det står i boken kommer eleverna att lära sig mer. Baserat på våra resultat utvecklar vi nu motsvarande undervisning för årskurs 1-3 och testar ihop med lärare i 14 kommuner.

För tillfället leder Ola Helenius ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet om att utveckla undervisningen på mellan- och högstadiet med syftet att lärare ska bli bättre på att lära ut skriftlig och formell kommunikation i matematik, det vill säga hur eleverna bättre kan förklara och visa varför de har kommit fram till ett visst svar.

Angelika Kullberg och Ola Helenius tillträdde sina tjänster den 1 maj.

Text: Carl-Magnus Höglund