Länkstig

Gästprofessorer med fokus på utbildning för hållbar utveckling

Keri Facer och Leif Östman är nya gästprofessorer på institutionen för didaktik och pedagogisk profession. De kommer under en tvåårsperiod att arbeta på institutionen som en del av Utbildningsvetenskapliga fakultetens strategiska program för satsning på forskning.

- Den gemensamma nämnaren för mitt arbete är hur vi kan ge stöd till studenter och medborgare att bli aktiva och kritiska deltagare i skapandet av en jämställd och hållbar framtid, säger Keri Facer, professor vid University of Bristol och ny gästprofessor.

Keri Facer har i tjugo års tid undersökt vilken roll utbildning spelar i vår hantering av långsiktiga framtida utmaningar. Exempelvis genom att studera unga människors interaktion med ny teknik och i ett arbete med den brittiska regeringen för att ta fram en trettioårig utvecklingsplan för utbildning. Mellan 2018 och 2020 var Keri Facer gästprofessor på Zennströms klimatprofessur vid Uppsala universitet.

Bild
Keri Facer är ny gästprofessor på institutionen
Keri Facer

Med lång erfarenhet av utbildning

Keri Facer önskar att hennes långa erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete kan ge stöd åt institutionen att framhäva utbildning och pedagogik i diskussionen om hållbarhet både vid Göteborgs universitet och i Sverige.

- Jag hoppas att mitt arbete om framtid och förväntningar ska leda till en dialog över avdelningsgränserna om hur vi kan skapa en hållbar framtid.

Leif Östman är professor i didaktik vid Uppsala universitet och har arbetat med lärarutbildning sedan 1980-talet. Han har varit med och utvecklat forskning om utbildning för hållbar utveckling i Sverige och Europa och leder en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö inom didaktik.

Bild
Leif Östman är ny gästprofessor på institutionen
Leif Östman

Han är just nu engagerad i ett flertal projekt som exempelvis författande av en internationell bok om undervisningsteori och en nationell kartläggning av olika sätt att undervisa om kontroversiella hållbarhetsfrågor. Han gör också studier av samproduktion mellan forskare och lärare och hur man kan skala upp undervisningsinnovationer samt deltar i ett projekt med syfte att undersöka lärandets roll i hållbarhetsomställningar.

- Jag vill vara en kreativ partner vad gäller forskning och utvecklandet av modeller och verktyg för samarbetet mellan forskare, lärare och andra aktörer som är intresserade av att främja hållbarhetsundervisning, säger Leif Östman.

Utveckla undervisning om hållbarhet

Eva Reimers, viceprefekt för forskning på institutionen berättar att rekryteringen av två gästprofessorer inom området undervisning för hållbarhet är en del av institutionens program för att stärka forskningsmiljöerna. Målet är att utveckla undervisning om hållbarhet, både som ett institutionsövergripande område och som innehåll i undervisning och forskning.

- Konkret innebär det att gästprofessorerna arbetar både mot institutionen i sin helhet och mot de forskare som är aktiva inom undervisning för hållbarhet. Det sker genom seminarieserier, läsgrupper, workshops, enskilda samtal och aktiviteter inom ramen för institutionens tre forskningsmiljöer, säger Eva Reimers.

Text: Johanna Gunnarsson

Strategiskt program för satsning på forskning

Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomför en satsning på forskning inom utbildning och hälsa. Satsningen möjliggörs genom höjda forskningsanslag. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har valt att inrikta satsningen  på att utveckla och granska didaktikens och det pedagogiska arbetets möjligheter och begränsningar i riktning mot ett hållbart samhälle.