Göteborgs universitet

Testcenter

Vid CHP finns ett etablerat testcenter med utbildnings-, forsknings- och samverkanssyften. Centret har möjlighet att erbjuda olika former av tester, feedback och träningsrådgivning så länge detta är kopplat till vår forskningsverksamhet eller sker på uppdrag.

Testcentret kan dessutom ingå i uppdragsverksamhet kring innovationer och produktutveckling och vi arbetar redan idag tillsammans med andra högskolor, forskningsinstitut samt små och medelstora företag i regionen. Vidare kan CHP erbjuda testpaket för idrottsrörelsen i forskningssyfte, där effektmål och interventioner fastställs och följs upp. Det är även möjligt för kvalificerade externa brukare att hyra centret.

Våra tester genomförs enligt gällande standard och med bästa möjliga utrustning samt under överinseende av forskare knutna till institutionen. I testcentret mäts bland annat syreupptagning, rörelseekonomi samt analyser av kraft. Vi kan även genomföra mätningar av kroppssammansättning, bentäthet, hjärtscanning samt avancerade blod- och muskeltester.

Visionen med CHP Testcenter är att via vår forskningsverksamhet stärka elit- och motionsidrottens möjligheter till precisa tester och kvalificerade insatser vad gäller prestationsoptimering. På så sätt kan vi med utgångspunkt i kvalificerad forskning bidra till samhälleliga hälsoinsatser samt stärka svensk idrotts utveckling på ett mer hållbart sätt.