Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Biomekanik

Tester inom biomekanik studerar och analyserar rörelsemönster, kraftpåverkan och teknik, dels med avseende på skador och skadeprevention, dels med avseende på prestationsoptimering. Testerna genomförs som en del av vår forskningsverksamhet och med tillgång till bästa möjliga utrustning och kompetens.

Klinisk undersökning

Frågeformulär om din skadehistorik och framtida träningsplaner genomförs. Rörlighet i olika leder undersöks och rörelseutslagen i lederna analyseras i förhållande till en s k standardiserad neutral-0-metod. Analys av muskulär rörlighet och utvärdering av spänning i specifika muskelgrupper (trigger punkter) genomförs i skadeförebyggande syfte samt vid behandling av skador.

Löpanalyser - 2D/3D

Analys av individuell löparstil sker via ett 2D och 3D rörelsekamerasystem (Qualisys AB). Rörelseanalyserna baseras på en vetenskapligt validerad testmodell. Den individuella löparstilen analyseras på olika hastigheter på ett löpband med utgångspunkt i specifika behov och förutsättningar.

Styrkemätningar

a) Nedre extremitet
Isometriska (statiska) mätningar i idrottsspecifika muskelgrupper i lägre extremitet genomförs (quadriceps, hamstrings, utåt- och inåtförare i höftleden). Mätningarna genomföras i våra DAVID-maskiner (DAVID Health Solutions LTD, Finland) på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt.

b) Bål
Isometriska (statiska) styrkemätningar av muskelgrupper viktiga för idrottsutövning genomförs (magmuskler, ryggmuskler, bålrotatorer). Mätningarna genomförs i våra DAVID-maskiner (DAVID Health Solutions LTD, Finland) på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt.

c) Isokinetiska tester eller träning
Koncentriska och exentriska tester och träning kan genomföras på isokinetisk väg för de flesta av kroppens muskelgrupper efter dina behov och förutsättningar. Test- och träningsprotokollen genomförs på vår isokinetiska IsoMed2000 maskin (D. & R. Ferstl GmbH, Tyskland).

Hopptester

Standardiserade hopptester för idrott som t ex squat jumps, counter movement jumps, och drop jumps genomförs på våra 3D kraftplattor (Kistler, Schweiz). Detta i kombination med vårt 3D rörelseanalyssystem gör det möjligt att analysera knästabilitet och eventuella korsbandsskador med hög precision.

Sprint tester

Fotoceller används för att mäta sprinttiden för specifika löpdistanser. 2D höghastighetskameror kan inkluderas för att analysera sprintteknik. Mätningarna gäller endast för grupper om 15 personer eller mer.

Clinical Biomechanical Running Analysis

CHP har även möjlighet att göra kliniska tester för att förebygga eller behandla skador, optimera löpteknik och/eller för att finna skräddarsydda löparskor. Kliniska undersökningar, 2D/3D löpanalyser, styrkemätningar samt efterföljande rekommendationer ges i samband med analysen.